Dagens bild 14 december 2018

Vattnen kring Indonesien är varmast i hela världen och dessutom det största området med detta varma vatten. Se det inringade området. Hur var det med havsvattentemperaturen i detta område förr i tiden? Var de varmare eller kallare? Som du har hört så är alltför varmt vatten ett problem för koraller.

Undersökningar har gjorts i Makassarsundet, se det blåa strecket. Det visar på förekomsten av varmare vatten under medeltiden, kallare under den lilla istiden och allra varmast under stenåldern.

Diagram hämtat från:

https://www.researchgate.net/publication/45349023_Holocene_evolution_of_the_indonesian_throughflow_and_the_Western_Pacific_Warm_Pool

Förklaringen till diagrammet börjar på fjärde raden efter bokstaven b. grön kurva 4 st sedimentprover bara vid detta sund, svart kurva 8 st sedimentprover från olika platser i Indonesien.

Undersökningarna har gjorts genom studier av planktonrester/foraminiferer i dessa sedimentborrprover.

I detta område med jordens varmaste vatten finner vi området kallat ”koralltringeln”. Här finns jordens största artdiversitet av marina arter. Det är ett globalt center för artdiversitet. Här finns över 3000 arter av fiskar, över 600 arter av revbyggande koraller. För mer info läs på:

http://ctatlas.reefbase.org/coraltriangle.aspx 

I de varmaste haven finns den största artdiversiteten och de finaste korallreven och undersökningar av Makassarsundet som finns i detta område visar att det var varmare förr i tiden.