Dagens bild 7 december 2018

Europas värsta år under de senaste 2000 åren.

Why 536 was ‘the worst year to be alive’

Detta är rubriken på en artikel om vulkanutbrottet 536 som förmörkade himmelen på en stor del av norra halvklotet.

Hämtat från https://www.sciencemag.org/news/2018/11/why-536-was-worst-year-be-alive  och artikeln är skriven 15 nov 2018. Det tycks nu vara avgjort att det var en vulkan på Island fast denna förståelse har inte slagit igenom ännu.Genom borrningar i en glaciär i Schweiziska Alperna under 2013, ”the ColleGnifetti Glacier”. Den 72-meter-långa iskärnan som man fick upp omfattar mer än 2000 år av bla vulkanaska.I det lager som motsvarar våren 536 hittade man två st mikroskopiska glasbitar vilka man med röntgen och kemiska undersökningar kunde knyta till Island.

Om detta skriver Wikipedia så här. ”Klimatavvikelsen 535–536 är en av de allvarligaste episoderna med långvarig nedkylning av det norra halvklotet de senaste 2000 åren. Dess orsak var troligen ett stort vulkanutbrott i tropikerna (?) som spred ut ett omfattande stofttäcke i atmosfären.Verkningarna var omfattande med betydligt kallare väder, sviktande odlingar och världsomspännande svält hos befolkningen.”

Samma sak i den engelska Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_weather_events_of_535%E2%80%93536

Tydligtvis har inte Wikipedia blivit uppdaterad på alla ställen ännu.

Men på en sida säger Wikipedia såhär: “In 2018, a medieval scholar nominated 536 as "the worst year to be alive" because of a volcanic eruption, possibly in Iceland, early in the year, that caused average temperatures in Europe and China to decline and resulting in crop failures and famine for well over a year.”

https://en.wikipedia.org/wiki/536

Här är en uppgift som inte blivit uppdaterad ännu.

 

Det tog Europa och delar av mellanöstern över 100 år att komma på fötter igen. Vulkanutbrottet medförde svält och pest, den Justinianska pesten som dök upp 541.

Att det verkligen var pestbakterien som gjorde sitt intåg 541 har blivit bekräftat på senare tid.

 

"Ligger bakom andra historiska epidemier

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/urgammal-pestbakterie-bakom-massdod

Yersiniapestis är en väldigt föränderlig och dödlig pestbakterie. Exakt den sortens bakterie som kom in i Europa på 500-talet finns inte kvar idag, men en snarlik variant var ödesdiger för Europas i mitten på 1300-talet, då uppemot en tredjedel av Europas befolkning dog i den ökända digerdöden.

Bakterien skulle drabba människor också en tredje gång. Den här gången i Kina där den spreds till Indien och dödade uppemot 10 miljoner människor i mitten på 1800-talet. Den gången spreds sjukdomen från murmeldjur, som jagades för sin päls. Men det jägarna inte visste var att smittade murmeldjur inte rör på sig. De orörliga murmeldjuren var ett lätt byte, och när de sedan flåddes var smitthärden igång.

Bakterien finns kvar än idag, bland annat i Mongoliet, men också i USA, där den dödar 10-12 personer om året.

-- Man tog in bakterien som ett slags biologiskt vapen för att sprida bland prärievargar eftersom det fanns för mycket av dem, tyckte man. Problemet var bara att de blev immuna, och bakterien finns alltså kvar, framförallt i de sydöstra delstaterna, säger Björn Olsen.”

Se också

https://www.nyteknik.se/popularteknik/det-har-var-varsta-aret-att-leva-for-manniskan-6939303

 

Östromerska rikets fall påskyndandes

Fem år senare slog en omfattande farsot till, som dödade mellan en tredjedel och uppåt halva befolkningen i det Östromerska riket. Detta kan ha påskyndat rikets fall, enligt Michael McCormick.

Den mystiska dimman tros ha orsakats av ett vulkanutbrott på Island, vars aska spreds över världen i början av 536. Ytterligare vulkanutbrott inträffade sedan med några års mellanrum, vilket försvårade livet ytterligare för många.

Det finns teorier om att den nordiska mytologins fimbulvinter har bakgrund i denna tid. Fimbulvinter, den stora vintern, varade enligt myten i tre år utan någon sommar och förebådade Ragnarök.

Enligt en forskargrupp ledd av Michael Sigl, nu vid Berns universitet, verkar ett vulkanutbrott ha skett innan nästan varje ovanligt kall sommar de senaste 2 500 åren.”

 

”Detta skedde under kejsarJustinianus I regering.

Justinianus var systerson till Justinus I med vilken han i slutet av dennes regeringstid var medkejsare. Han äktade sin älskarinna Theodora som han gjorde till medregent. Han slöt fred med perserriket efter ett långvarigt krig för att ytterligare förstärka Bysans och Justinus I:s politik, som byggde på att flytta rikets tyngdpunkt mot väster och Rom igen. En ständig inre oro i riket manifesterade sig genom till exempel kravallerna på Hippodromen år 532 mellan de gröna och de blå. Kravallerna går under namnet Nikaupproret (av grekiskans νίκη, "seger"). De flesta av stadens byggnader brändes av pöbeln. Genom en massaker från Justinianus ledd av hans hustru Theodora återställdes lugnet. Efter att de inre oroligheterna kvästs kraftsamlade Justinianus I rikets resurser västerut och söderut. Kriget i Afrika mot vandalernas rike förlöpte framgångsrikt under general Belisarius och Narsus (år 533–534). Det ostrogotiska riket i Italien krossades år 533–553 och delar av spanska kusten erövrades. Horder från öster bestående av bulgarer och slaver trängde han tillbaka med sina arméer år 559. För att stärka ekonomin i det bysantinska riket och att pengarna inte skulle gå till dyr import från öst, startade han egna silkesodlingar.

Justinianus lät sammanställa Corpus iuriscivilis, ett verk som fick stort inflytande över rättsvetenskapen i öst, men även senare i väst. Den romerska rätten kodifierades. Han lät bland annat uppföra Hagia Sofia i Konstantinopel (dagens Istanbul). Under sitt andra regeringsår (528) förbjöd Justinianus filosofin och därmed även flera andra vetenskaper, stängde gymnasierna i Aten, vilket fick till följd att flera av Europas då största tänkare tog sin tillflyktsort till Gundishapurakademin i Iran som därigenom förde den västerländska eller hellenistiska traditionen vidare. Justinianus som själv var lärd teolog kämpade för kyrkans enhet och genomförde massakrer på de grupper som hotade denna enhet, bland annat monofysiterna. Han hävdade starkt kejsarens roll som den styrande över kyrkan (caesareopapism).

Han erövrade även stora delar av medelhavsregionen (inklusive dagens Italien) åt Bysans, men krigen slukade alla statens pengar, och han fick dra sig tillbaka”. Enligt Wikipedia.

Justinianus med sin främste general Belisarius var på väg att återupprätta stora delar av det romerska riket och vi förstår att detta isländska vulkanutbrott satte krokben för planerna. Sedan dök ytterligare en katastrof upp, araberna från Medina och därefter minskade det bysantinska riket undan för undan. Denna vulkankatastrof med efterföljande svält och pestsjukdomar gjorde det lättare araberna arr erövra världen.

Eyjafjallajökull 2010.