Dagens bild 6 december 2018

Klimatmötet i Katowice larmar som alla klimatmöten. På TV framträder en nobelpristagare som vill införa koldioxidskatt på allting vi köper. Visst det kan man göra men slopa andra skatter istället så de med lägst inkomst kan klara sig på sina löner.

Inledningstalaren FN-chefen Gueterras är märklig såtillvida att han inte har läst vad IPCC skriver.

Four things the UN chief wants world leaders to know, at key COP24 climate conference opening

UNFCCC Secretariat

United Nations Secretary-General António Guterres addressing the High-Level session of the Katowice Climate Change Conference, COP24, on 3 December 2018.

Antonio Guterras motiverar klimatansträngningarna såhär: “Even as we witness devastating climate impacts causing havoc across the world, we are still not doing enough, nor moving fast enough, to prevent irreversible and catastrophic climate disruption,” he stated. 

“Last year I visited Barbuda and Dominica, which were devastated by hurricanes.  The destruction and suffering I saw was heart-breaking,” he explained, noting that “these emergencies are preventable”.

Mer extremväder och stora skador har det varit sista tiden, han såg hur orkanerna som drabbade Barbuda och Dominica hade orsakat förstörelse sa han. Två små öar i Karibien som var drabbade. Sedan säger han något heltokigt. Dessa katastrofala händelser går att hindra. Det går att hindra orkaner. Hur då? Inte genom att minska CO2.

 

Han säger att.

1.  Vi behöver mer handlingskraft och mer ambitioner.

2. Vi behöver implementera likformade regler för alla nationer.

3. Vi måste ha mer pengar för klimataktioner, det räcker inte med att länder lovar pengar som i Paris.

4. Klimathandlingarna ska vara ekonomiskt och socialt motiverade.

Öppningstalaren Fijis premiärminister Frank Bainimarama föreslog att vi ska öka våra ansträngningar 5 gånger om.

Guterras behöver läsa vad IPCC skriver om orkaner. I den senaste rapporten från IPCC som kom under hösten står det bla att läsa i kap 3 sidan 47. ”There is consequently low confidence in the larger number of studies reporting increasing trends in the global number of very intense cyclones.”

På svenska blir det: Ingen ökande trend av orkaner, datasimuleringar med CMIP5-modeller på den period som varit visar inte på någon trend som är påverkad av människor. Låg tillförlitlighet hos de många studier som rapporterar en ökande trend av intensiva orkaner. Hoppsan.

Ingen trend som visar att människan har påverkat. Låg tillförlitlighet hos de som rapporterar alltmer intensiva orkaner.

Varför kan inte dessa ledare läsa vad IPCC skriver i sina rapporter.

Hur är det då med temperaturerna över Antarktis och Grönland?

Titta på dessa diagram.

Hela Antarktis genomsnittstemperatur.

Källa:

https://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#Recent%20land%20surface%20temperature

Temperaturen vid Sydpolen vars mätningar går längre tillbaka. Tillbaka till 1957.

Grönlands temperatur.

Börjar 1880. De olika kurvorna visar temperaturen vid 8 st stationer.

Grönland ligger nu på samma nivå som på 30-talet.

Källa: http://irjes.com/Papers/vol7-issue4/D0704011925.pdf