Dagens bild 4 december 2018

Det smälter inte tillräckligt fort i Arktis.

2 dec 2008 var det 11,3 miljoner kvkm med isområde med minst 15 % is.

2 dec  2009 var det  11,0 miljoner kvkm

2 dec 2018 var det   11,0 miljoner kvkm med is (10,966 mera exakt)

Ingen ökad avsmältning under 10 år. Se diagram nedan.

2018 och 2008 ligger även på samma nivå under arktisisens minimum som är omkring 15 sept.