Dagens bild 30 november 2018

Lyssna på sammanfattningen av Anni Lööfs intriger av Lars Bern

https://www.youtube.com/watch?v=Kishp6AIfMA
 

En annan tongivande person i Centern är Fredrik Federly som sitter i Europaparlamentet och är stolt över att han röstade för öppna gränser.

Om honom skriver en gammal centerpartist så här ”Fredrik Federley, playboyen från Stureplans-centern, har än en gång visat hur ytlig och politiskt förvirrad han är utan minsta omtanke om Sverige eller miljön. Det säger också mycket om dagens centerparti att en sådan charlatan som Federley har tagit sig till toppen i partiet.”

https://runelanestrand.wordpress.com/2018/12/01/fredrick-federley-c-rostade-nej-till-att-medlemslanderna-far-besluta-om-granskontroller/#comments

 

Centern har blivit ett globalistiskt parti, men säger sig vara liberalt. Men är det liberalt att föröda det som andra byggt upp?

Nationen Sverige kan betraktas som en ekonomisk förening. Alla medlemmarna betalar in sin medlemsavgift/skatt för att försäkra sig om att få en viss välfärd, att få kroppen lagad om den går sönder, omsorg om de gamla istället för äldre tiders fattighus, pensioner som går att leva på, bra skolgång för våra barn, en infrastruktur som fungerar, försvar osv.

Om alltför många utifrån släpps in i denna förening och inte betalar för sig kommer denna ekonomiska förening som vi kallar nationen inte att fungera, det blir en lägre utdelning till alla medlemmar. Detta är ett sätt att underminera en ekonomisk förening/en nation.

 

De som vill bevara Sverige som en nation idag kallas nedsättande för nationalister och andra fulare ord idag. Om nationalismen är imperialistisk och/eller rasistisk och ett verktyg för ledare är den inte bra, men vem är det som gör den imperialistisk. Inte vanligt folk utan ledarna som vill ha mer makt. Idag vill vissa ledare som Annie Lööf göra tvärtom fylla Sverige med betydligt fler människor och därför röstade Fredrik Federly emot att ha gränskontroller. En statsminister som representerar ett land med 40 miljoner invånare får ju större respekt i EU. Ett litet land med bara 10 miljoner tar man inte lika allvarligt på.

Federley pratar om Schengenavtalet och frihet inom Europa. Men ett avtal kan inte försvara gränser, det måste de nationer göra som har Schengenavtalets yttre gränser och vad har EU gjort för att dessa yttre gränser ska fungera. Egentligen ingenting!

Snart ska även Sverige skriva på ett avtal som ska underlätta invandring, inte bindande förstås men svenska ledare ska ju alltid vara ”bäst i klassen” och därför kan vi inte lita på dem. Det tycks inte vara så att de sätter de svenska medborgarna först. Svenska medborgare är först och främst ”mjölkkor” för skattepengar. Det som en gammal svensk finansminister en gång sa att ”en bortslösad krona är en stöld från folket” tycks inte gälla längre.

Makten ska ju enligt regeringsformen utgå från folket men inte frågar man vad folket tycker i detta fall.

Man strör pengar över främmande religiösa ideologier som helst av allt vill bygga sitt eget samhälle i Sverige och på sikt ta över landet.

Man strör pengar över vänstergrupper som har samma mål som vänstern alltid har haft att nationerna ska upplösas, de har en sådan fin och förledande retorik som lurar först och främst ungdomar till att tro att en gränslös,globalistisk värld är möjlig och sedan blir de springpojkar till de stora multinationationella amerikanska företagen som vill kunna härja fritt när nationsgränserna är borta, sänka lönerna osv.

Nationen är en garanti för en fungerande demokrati. Globalism leder till en odemokratisk värld och det vill vi inte ha. Internationalism med samarbete över gränser och respekt för vad andra nationer byggt upp är viktigt. Internationalism är en politisk rörelse som förespråkar större ekonomiskt och politiskt samarbete mellan länder, något som ses som fördelaktigt för alla parter

Definition av nationalism enligt Wikipedia. Nationalism (från fr. nationalisme, av "nation", ursprungligen från latinets nascor, "jag föds") är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Den som bekänner sig till nationalismen benämns nationalist.

Många människor i Sverige med olika politiska åskådningar är i grund och botten nationalister. När de kommer utomlands talar de om hur bra vi har det i Sverige, ”så här gör vi i Sverige” säger man och det är underförstått att andra borde göra på detta sätt. Man vill att Sverige ska vara ett föregångsland på olika områden. Det hör vi tydligt i bla klimatfrågan, vi ska gå före och visa vägen så att resten av världen ska förstå hur man ska göra. Denna nationalism blommar ut för fullt i olika sportevenemang, man klär sig i svenska flaggor. Som definitionen sa, man hyllar sin nation man vill att den ska vara bäst.

Men den svenska nationalismen är schizofren, Ofta vill man inte erkänna att man innerst inne är nationalist, pratar skit om den svenska kulturen, frågar om den finns och råkar SD ha samma uppfattning som en själv ändrar man uppfattning. Man hävdar att det är fel med nationsgränser osv. Fri invasion av människor från andra länder. Vissa skolor vill inte att etniskt svenska elever ska ha en jacka med en svensk flagga på.

Se nationalstaten som en ekonomisk förening för allas bästa.

Sedan har vi även större grupperingar där vi ingår vare sig vi vill eller ej. Vi tillhör den västerländska civilisationen. Dess värderingar måste försvaras för den är under attack från främst den muslimska världen som kommer med sharialagen i släptåg. Den bärande tanken i denna civilisation är att det är Guden/Allah som stiftar lagar. Det är fel att människor stiftar lagar.

Hur är det då med anpassningen av de gamla sharialagarna till den moderna världen. Det mängder av laglärda människor som inte gör annat läser i gamla böcker om vad tidigare laglärda sagt och anpassar det till vår tid och uttalar en Fatwa som det kallas.

Lägger nedan ut en del av rapporten om heltäckande slöjor och skolan som ännu inte finns fritt tillgänglig på nätet.

12. Bilaga B 

12.1 Varför behövs det miljontals fatwor i den muslimska världen varje år?

Fatwa är den tekniska benämningen på varje juridiskt utlåtande, som en muslimsk mufti avger rörande en honom förelagd rättsfråga. En fatwa grundades ursprungligen på ett yttrande av profeten Muhammed. En fatwa har inom den islamiska rätten samma betydelse som ett prejudikat inom till exempel svenskt rättsväsende. Dagens muslimer i Sverige kan vända sig till en mufti för att få ett utlåtande om hur de ska leva i dagens samhälle, när de muslimska idealen krockar med det dagliga livet. Definition https://sv.wikipedia.org/wiki/Fatwa

 

Mufti (arabiska: مفتي, "en som avger ett utlåtande") är inom islam en rättslärd som uttolkar den religiösa lagen, sharia, islamiska regler och andra teologiska frågor. Frågorna kan ställas av staten, institutioner, organisationer eller enskilda individer. De svar muftin ger på dessa frågor kallas fatwa.... En muftis svar bör vara i objektiv form, då muftin är representant för islamisk lag, sharia. Muftin bör veta sina kunskapsmässiga begränsningar och vid villrådighet inkludera frasen wa-Allah a'lam, "men Gud vet bäst" i sin fatwa, för att visa på människans begränsningar i förhållande till Guds allvetande

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mufti

 

För troende muslimer är detta livet endast en transportsträcka till det verkliga livet vilket kommer efter döden enligt troende muslimer. Denna tanke ligger till grund för uttrycket ”vi älskar döden lika mycket som ni älskar livet”. Detta brukade exempelvis Khalid IbnWalid, islams mest framstående general under Muhammeds och de efterföljande kalifernas tid, hota folk med i städer vilka skulle erövras. Vi kommer med ett folk som älskar döden mer än livet och soldater med den inställningen blir oförskräckta.

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka39/db16sep28.htm

Muslimerna tillber en vred Gud som straffar människor som inte följer hans lagar och guds lagar står över människors lagar. Tron utövas genom att följa guds lagar och det är svårt att hålla reda på alla lagar själv därför behövs det laglärda människor som man kan fråga. Och som tidigare sagts är rättsvetenskapen den äldsta av de islamiska studierna.

Koranen innehåller många hot om helvetesstraff mm. En sticksprovsläsning i sura 9 (Medinasura) och sura 10 (Meckasura) visade sig innehålla i genomsnitt ett hot mot människor per var åttonde vers. Eftersom detta livet bara är en väg till det verkliga livet gäller det att leva rätt och det är här som alla dessa miljontals fatwor varje år i den muslimska världen kommer in i bilden. Människor är rädda att göra fel. Rädda för att ta beslut. Rädda för den straffande guden.

Med det moderna informationssamhället flödar dessa fatwor som aldrig förr och det är också enklare att fråga genom att ringa eller att maila. Men detta räcker inte för de religiösa företrädarna. I Kairo håller man nu på med att pröva det man kallar ”fatwakiosker”, mindre bodar där muslimska laglärda sitter, vilka placeras vid tunnelbanestationer och andra platser där mycket folk är i rörelse. Här kan man snabbt få reda på vad den islamska lagen säger.

https://nervana1.org/2017/07/31/al-azhars-farcical-fatwa-kiosks/ 

Länken leder till beskrivningen av ett besök i en kiosk av egyptisk bloggare.

Dar al-Ifta al-Misriyyah är en officiell institution i Egypten som har producerat fatwor alltsedan 1895.

Se https://en.wikipedia.org/wiki/Dar_al-Ifta_al-Misriyyah

Även IS höll på med Fatwor

http://www.newsweek.com/isis-release-questions-and-answers-pamphlet-how-treat-female-slaves-290511

12.2 Fatwa Hotline

Ett par artiklar om Fatwa Hotline i Abu Dhabi belyser denna verksamhet, ett fatwacenter som ger ut uppemot en miljon fatwor per år (2010 var det över 825 000 enligt uppgift). Här finns det laglärda som kan hela koranen utantill och som studerat vid islamska universitet, mufti kallas dessa 40 manliga och sex kvinnliga. På senare tid har dessa kvinnliga muftis tillkommit vilka också kallas sheikhas och som ofta tar hand om kvinnors frågor. Till sin hjälp har man en databas med en stor mängd information från rättslärda personer genom historien och tidigare fatwor.

Vi läser ”As a woman on the other end of the line asks a question about a family matter, Dr Sheikha Salem types some keywords into a database of 10,000 religious books. Once she is provided with the reference she is looking for, she must then convey it in a "clear" and "courteous manner"……..Sheikha Naeema explains that when women confide that their husbands are having extramarital affairs, she advises them to urge the husband to marry his mistress and take on a second wife, rather than fall into the sin of adultery.

https://www.theguardian.com/world/2016/aug/20/heard-everything-women-fatwa-hotline-abu-dhabi

 

En fråga kan alltså lyda så här ”Min man har ett förhållande till en annan kvinna, vad ska jag göra åt det?” Svaret kan bli att ”Tala med honom och säg att han kan gifta sig med denna kvinna så hon blir hans andra fru och därmed kommer inte din man att begå äktenskapsbrott”. Att begå äktenskapsbrott är en väldigt stor synd för muslimer och man får ju som bekant ha fyra fruar. En enkel lösning.

Ett annat exempel på en fråga kan gälla abort av ett foster som har allvarliga defekter. Svaret blir att ”Det går bra att göra abort inom de första 120 dagarna för Muhammed sa att 120 dagar efter befruktningen kommer själen in i fostret”.

Det har uttalats många fatwor mot självmordsbombningar men extrema grupper har även muftis som ger fatwor som säger annorlunda och det gäller inte bara denna sak utan även andra ämnen som avhandlas kan få motsägande fatwor så det finns det muslimer som surfar runt efter olika fatwor för att få en som passar dem.

På en annan fatwa online ställs frågan ”Får man ljuga inför en kafir?” Kafir = otrogen, en sådan som vi. https://islamqa.info/en/175632

I det långa svaret som ges sägs det först att det är hemskt att ljuga men att ljuga får man endast då sharialagen tillåter det. Det räknas upp vad sharialagen säger nämligen att man får ljuga i krig, för att få två tvistande personer att försonas, man får ljuga för sina fruar och tvärsom och man få ljuga för att uppnå något som är bra för personen om det nu inte går att uppnå detta genom att tala sanning, kan man uppnå detta genom att tala sanning så är det en synd att ljuga. Sharialagen Bok R ”Vad man får säga” ”Holding onetongue” r8:2, r8;3. Detta underlättar ju för personer som vill in i ett annat land för att söka asyl, inget fel att utöka sin berättelse. En muslimsk man vid namn ZulmayAfzali från Afghanistan skriver om detta I sin bok “En flykting korsar ditt spår”.

I fatwan uttrycks det vidare såhär ”There is no concession allowing it except in cases of necessity in order to achieve some definite shar‘i interest that cannot be attained by telling the truth, or to ward off serious harm that cannot be warded off by telling the truth.” Här talas det shariinterest vilket inte sharialagen uttrycker. Annars betonas mer de övriga tre tillfällena.

Men om man lever i ett kaafir land (som Sverige) så ges rådet att undvika att ljuga för det ger ett felaktigt intryck av en muslimsk person och dennes religion. Sedan finns det en länk nederst sidan ”For more information on cases in which it is permissible to tell lies, please see the answer to question no. 154955.” Men denna sida med en förteckning på tillfällen då man får ljuga finns endast på arabiska/eller fungerar inte.

Den som svarar på denna fråga är en respekterad salafist, Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid. Från Syrien.

 

Hoppas att du förstår att den västerländska civilisationen med dess demokratiska värderingar bör försvaras.