Dagens bild 29 november 2018

Nya klimatlarmrapporter idag

Nya rapporter om klimatförändringar. Idag hörde jag talas om en från WMO. Enligt Rapport/TV skulle det kunna bli 5 grader varmare till 2100. Rapporten från WMO säger 3-5 grader, fast TV drar ju till med det högsta. Lite knepigt för det behövdes nästa 150 år för att temperaturen skulle gå upp 1 grad. Nu ska det alltså rusa iväg trots att förhållande mellan CO2 och temp är logaritmiskt, mer och mer CO2 och mindre och mindre påverkan på temperaturen. WMO kommer med en rapport varje år över sina funderingar.

Samtidigt som dessa alarmerande rapporter kommer publicerar forskare rapporter om att det var märkbart varmare förr. Trädgränsen längs bergskedjor fungerar som kvicksilvret i en termometer. Trädgränsen var mycket högre förr i tiden son jag skrivit om igår och förrgår. Nu kommer ytterligare en intressant rapport. Nu visar senaste forskningen att den permafrost som smälter idag var den som bildades i samband med lilla istiden.

Hur man skräms med ett icke-problem 

Den arktiska frusna marken/permafrosten smälter i norra Sverige!

Forskning pågår. Först ett referat av ett par journalister och författare vilket är ganska typiskt. Ottosson och Ottosson.

Platsen är Tavvavuomas vidöppna landskap som kan bli ytterligare en nationalpark. Det är allvarligt säger forskarna enligt dessa journalister. ”Redan första gången Britta Sannel mätte temperaturen i marken här märkte hon att den låg mycket nära noll, vilket var flera grader varmare än man kunde förvänta sig av en plats såhär långt norrut och såhär högt över havet.

– Att permafrosten är så varm är väldigt anmärkningsvärt.

Men samtidigt stämmer det bra med mönstret runt hela norra halvklotet, säger hon. I Abisko har man exempelvis kunnat följa hur permafrosten tinat i myrarna.”

De skriver vidare att ”Hon betonar också att mätningarna som sådana inte säger något om orsaken till den stigande temperaturen: om den är naturlig eller vållad av människans fossilbränsleutsläpp. Men en sak är säker: tinar myrarna förstärks klimatförändringen ytterligare. Kol som legat bundet i marken blir tillgängligt för de naturliga nedbrytningsprocesserna och metangas (en mer än tjugo gånger kraftfullare växthusgas än koldioxid) frisätts till atmosfären. Det finns uträkningar som visar att det runt hela norra halvklotet finns 280 miljarder ton kol bundet i frusna torvmarker, så tillskottet kan bli mycket stort.”

 

Mycket kol lagrat i marken men kommer detta att frigöras om permafrosten tinar. På sina ställen men inte i norra Sverige går permafrosten ned till drygt 1400 m och för att bilda en sådan permafrost behövs det flera på varandra följande istider. Detta smälter inte så lätt och det troligaste scenariot är att dessa mossar fortsätter att växa efter en viss uppvärmning och lagra inmer kol. Men typiskt är att man nämner dessa höga tal, man säger inte att allt detta kol kommer att återföras till atmosfären utan det blir så att den som läser detta också tänker detta.

 

Britta Sannel är en ledande forskare från Stockholms Universitet på detta område som utför denna forskning på permafrosten.

Nu har det kommit en vetenskaplig rapport från bla henne om denna forskning.

Hela artikeln kommer jag inte åt men jag återger sammanfattningen/abstractet.

Denna permafrost som det är så förskräckligt att den tinar bildades från 1400-talet och framåt, alltså under den lilla istiden. Innan denna kalla tid fanns det ingen permafrost ingen permafrost under ca 9500 år. Dessa numera frusna och tinande torvmossar började att bildas ganska direkt efter den senaste istiden och de byggdes på ända fram till den lilla istidens början. Nu tinar dessa torvmossar och kanske återvänder till det tillstånd de befann sig i under den varma medeltiden med bra tillväxt och genom fotosyntesensupptagande av koldioxid.

En annan rapport från samma område är inte alarmistisk.

Se https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:641872/FULLTEXT01.pdf

Varför skulle detta vara så katastrofalt???????????????????????????

Mer kol kan läcka ut i atmosfären!

En artikel från forskning på tundran i Alaska visar på en ökning av CO2 avgivningen sedan 1970-talet. CO2 avgivningen från marken har ökat med ca 70 % under okt till dec då det för det mesta är en mycket liten CO2-avgivning. Resten av året var det ingen skillnad.Det skulle ha varit intressant att ha haft jämförelser med 1930-talet som var varmare än 1970-talet.

Vi hittar ett intressant diagram.

http://www.pnas.org/content/114/21/5361.full

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti är det ett stort upptag av CO2 av växtligheten. Det är det undre negativa i diagrammet. Varje röd ring motsvara en månad.Under resten av året avges det en del CO2 genom respirationen.  Om det hade avgivits lika mycket som upptaget sedan istiden för 10 000 är sedan hade det inte blivit några mossmarker. Men då upptaget har varit större än avgivandet så finns dessa torvmarker kvar och de växte till även under varmare tider, man kan följa flera tillbaka till istidens slut.

Hur fungerar då torvmossar?

Mossan växer för varje år och mossmarker höjer sig allteftersom mossan växer för i den sura vattenmiljön bryts inte den dödamossan ned. Hela tiden lagras det in kol från atmosfären. Dessa mossar med sina tjocka torvlager började växa efter den senaste stora istiden och de har vuxit till sig under dessa 10 000 år. Hela tiden har dessa mossmarker vuxit bra och de växte bra även under den varma medeltiden annars hade vi inte kunnat datera några skikt därifrån. Men under den lilla istiden

Att CO2 avgivningen har ökar under några månader stör inte hela bilden. Man måste sätta in det i sitt sammanhang.

 

Metanavgivningen har inte ökat härifrån Alaska heller vilket vi har kommenterat tidigare. Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka51/db16dec19.htm

Det troligaste scenariot är:

Med sol och värme växer torvmossarna och mer kol lagras in när tillväxten ökar eller fortsätter i samma takt som var innan lilla istiden och frosten kom.

Det hela är ett icke-problem.