Dagens bild 19 november 2018

Har du en kvinnlig eller manlig hjärna?  Testa dig!

Dessa testfrågor är hämtade från boken Brain Sex som utkom i början på nittiotalet.”Brain Sex: The Real Difference Between Men and Women” av Anne Moir, David Jessel. Boken väckte stort intresse när den kom ut, såldes snart slut men när den skulle tryckas på nytt hade den fått ett sådant stort motstånd från vissa feminister att förlaget ställde in sina planer på ytterligare upplagor av boken. Det har nu gått ett antal år dess och nu finns boken att köpa igen.

Detta är ett test som jag kört med mina elever på gymnasium och Komvux.

 

Test av hjärnans eventuell maskulina eller feminina inriktning

Svara på alla frågorna innan du tittar på facit. Facit kommer allra sist i detta inlägg. Endast för vuxna personer.

1.  Du hör ett otydligt mjauu. Hur bra är du på att lokalisera katten utan att se dig omkring?

a.  Om du funderar kan du peka ut den

b.  Du kan peka rakt på den

c.  Du är osäker och vet ej om du kan peka ut den

 

2.   Hur bra kommer du ihåg en sång du just hört?

a.   Du har lätt för det och kan sjunga en del av den i rätt tonläge

b.   Du kan bara göra det om den är enkel och rytmisk

c.   Det är svårt för dig

 

3.   En person du mött några gånger ringer dig. Hur lätt är det för dig att på ett par   sekunder känna igen rösten innan personen talat om vem han är?

a.   Det är lätt för dig

b.   Du känner igen rösten minst hälften av gångerna

c.   Du känner igen rösten mindre än hälften av gångerna

 

4.   Du är med en grupp gifta vänner. Två av dem har en hemligt förhållande (kanske vänsterprassel). Skulle du upptäcka deras förhållande?

a.   Nästan alltid

b.   Hälften av gångerna

c.   Sällan

 

5.   Du är på ett stort party. Du presenteras för fem främlingar. Om deras namn nämns följande dag, hur lätt kan du föreställa dig deras ansikten?

a.   Du kommer ihåg de flesta

b.   Du kommer ihåg ett par av dem

c.   Du kommer inte ihåg någon av dem

 

6.   Hur lätt var stavning och uppsatsskrivning för dig under din första skoltid?

a.   Båda delarna var ganska lätta

b.   En av delarna var lätt

c.   Ingen del var lätt

 

7.   Du upptäcker en parkeringsplats men du måste backa in på den, det blir trångt för dig.

a.   Du letar efter en annan plats

b.   Du backar in…….. försiktigt

c.   Du backar in på platsen utan större besvär

 

8.   Du har tillbringat tre dagar på en främmande ort och någon frågar dig åt vilket håll norrut är.

a.   Du vet troligtvis inte

b.   Du är inte säker men efter en stund kan du fundera ut det

c.   Du pekar ut norr

 

9.   Du befinner dig på en tandläkarmottagning med ett halvt dussin människor av samma kön som du själv, Hur nära kan du sitta en av dem utan att känna dig besvärad?

a.   Mindre än 15 cm

b.   Mellan 15 och 60 cm

c.   Över 60 cm

 

10. Du besöker din nya granne och ni pratar med varandra. En kran droppar lite i bakgrunden annars är det tyst i rummet.

a.   Du lägger märke till det droppande ljudet och försöker ignorera det

b.   Om du la märke till det skulle du troligen påpeka det

c.   Det skulle inte alls störa dig

 

När jag först såg dessa testfrågor blev jag nyfiken och översatte dem men var väldigt tveksam om det verkligen kunde fungera. Strax därefter reste jag och en kollega till en kurs om hjärnan vid Uppsala Universitet i början på nittiotalet. Vi fick bla höra att det på den tiden fanns 50 000 forskare runt jorden som höll på med forskning om nerver och hjärnan och att de hittade 10 000 små pusselbitar varje år.

En professor i biologi, har glömt hans namn, berättade om hjärnans inriktning att den kunde ha maskulin eller feminin inriktning. Han berättade att han hade ett test för att undersöka detta och han berättade att när han körde med detta test på sina medicinstudenter fick han alltid två stora grupper som förväntat men när han använde samma test på sina psykologistuderande och veterinärstuderande var det ingen skillnad mellan män och kvinnor. Hans första slutsats var då att testet inte var så bra, han la undan det. Men sedan började han fundera över hur hans studenter hade svarat. När han sedan granskade svaren från studenterna upptäckte han att de psykologistuderande grabbarna svarade på samma sätt som flickorna och de veterinärstuderande flickorna svarade på samma sätt som grabbarna.

Efter att han hade berättat detta la han på sin frågetest på overheaden och då upptäckte jag att det var samma frågor som jag hade översatt till svenska.

 

Då var jag inte lika tveksam längre.

Eleverna var alltid mycket intresserade av detta med manlig och kvinnlig hjärna och ville gärna att vi skulle ta upp det på lektionerna trots att läroboken var helt tyst på detta område och de ville gärna göra detta test. Boken Brain Sex ger många intressanta exempel på det som borde vara uppenbart för alla men på grund av ideologiska blockeringar är det inte uppenbart för alla att det finns en manlig och kvinnlig inriktning på hjärnan.Givetvis finns det olika typer av blandningar också och just dessa blandningar gör att ideologiskt indoktrinerade personer förnekar att det skulle finnas en manlig eller kvinnlig inriktning hos majoriteten. Jag använde det som boken mycket intressant skrev om hormoners inverkan på fosterutvecklingen i undervisningen. Detta fick jag även bekräftat av läkare som var experter på hormoners inverkan och det finns också bra beskrivit av forskare.

Resultatet av testet hos mina elever blev alltid det förväntade ända tills jag en gång lät en komvuxklass göra testet. Det var i slutet av lektionen och de hann precis med testet men en kvinna räckte då upp handen och sa att testet visade att hon hade en manlig hjärna. Jag blev lite ställd och visste inte först vad jag skulle säga. Men fick ur mig att vi kanske får ta testet med en nypa salt och sedan var lektionen slut.

Senare under samma vecka sökte kuratorn upp mig och hade något intressant att berätta. Hon säger ”egentligen får jag inte berätta detta för dig för jag har ju tystnadsplikt men det är så intressant att jag bara måste berätta”och nu har det gått över 25 år sedan denna händelse så därför tror jag att jag kan berätta detta. Denna kvinna gick i någon typ av samtalsterapi hos kuratorn och problemet för henne var att hon inte kunde förstå varför hon var så annorlunda mot andra kvinnor, sina väninnor till exempel. Hon berättade för kuratorn om testet hon hade gjort på min lektionoch det hjälpte henne att förstå varför hon var annorlunda än sina väninnor. Även andra klasskamrater uppfattade henne som annorlunda jämfört med andras kvinnor. Så det hela var positivt för henne. Det var som man sa en gång i tiden att 25-öringen trillade ned.

En gång när jag lät SP-elever testa sig sa en grabb att testet visade att han hade en kvinnlig hjärna. Därefter blev jag lite mer försiktig att använda detta test. Denna grabb läste humanistisk/språklig inriktning på SP-programmet som fanns då. Det är de två tillfällen som några har fått motsatta resultat.

 

Tolkningsnyckel till testet

Svaren poängsätts olika för män och kvinnor.

Män a-svar ger 10p       Kvinnor  a. 15 p

b- svar ger 5p                            b.  5 p

c-svar ger -5p                            c. -5p

Obesvarade frågor 5p  (alla har ju inte körkort)

Män ligger mest mellan 0 – 60 p

Kvinnor                      50 – 100 p

Testet bygger en hel del på hur vi med våra sinnen uppfattar omgivningen. Våra sinnen skiljer sig nämligen åt. Men ett enkelt test som detta är givetvis inte 100-procentigt men ändå är det märkligt att detta test kan visa något så intressant som det professorn i Uppsala upptäckte. Studenter valde utbildning efter hjärnans inriktning.

Men som jag sa till mina elever på högstadiet då jag diskuterade detta med hormoners inverkan på fosterutvecklingen, det viktiga är att vi har ett DNA som gör oss till människor och inte till skalbaggar sedan kan vi ha olika inriktning på hjärnan och vår personlighet men det är inte det viktigaste. Och har vi en annan inriktning på vår personlighet så ska det respekteras.

Detta tog jag upp mera ingående med en klass eftersom det fanns en grabb i klassen som hade gått ut med att han var bisexuell och han brukade få en del pikar av andra grabbar i klassen. De andra grabbarna tycktes fatta det hela,att det är viktigast att vi är människor. När jag frågade den utsatte grabben efter ett par månader hur det nu var med pikar från andra grabbar fick jag höra att det var mycket bättre.Ska återkomma till detta med könsutvecklingen och hormoner vilket är ytterst intressant.