Dagens bild 16 november 2018

Denna bild visade jag för mina elever i tisdags när vi talade om mutationer i genetiken. Ett par barn från Vadomafolket i norra Zimbabwe. Här är det vanligare med sådana fötter än bland andra stammar. Det är fråga om en muterad gen som blivit dominant, de flesta muterade gener blir istället vikande/resseciva. Detta fenomen kallas ektrodaktyli, det finns liknande defekter när det gäller händer också. Denna stam har dessutom en lag som säger att medlemmarna inte får gifta sig utanför gruppen, mer inavel alltså.

Själva har de en egen förklaring till varför det är vanligare med dessa vanskapta fötter i denna stam. De äldre i Vadoma-folket hävdar att deras avlägsna förfäder var fågelvarelser som kom från stjärnorna och blandade sitt arv med tidiga jordkvinnors för att producera avkommor och de säger att förfäderna kom från stjärnsystemet Sirius och etablerade först kolonier på en planet inom vårt solsystem som de refererar till som Liitolafisi.