Dagens bild 6 november 2018

Dödsstraffen inom Islam. Hämtat från Sharialagen

När det gäller läran.

Dödsstraff för avfällighet om man är sund till sinnes.

Dödsstraff för att ifrågasätta Sharia, den heliga lagen. Att tycka att det inte är nödvändigt att följa dess lagar.

Dödsstraff för att inte följa lagarna om böner.

Dödsstraff för att ifrågasätta vad de lärda muslimer i samstämmighet kommit fram till.

Här är det mest dödsstraff för att inte följa och ifrågasätta läran, islam.

Varför dödsstraff för avfällighet? Svaret finner du här:

https://islamqa.info/en/answers/20327/why-is-the-apostate-to-be-executed-in-islam

Hur är det då med hädelse, att säga något dumt om profeten Muhammed till exempel. Asia Bibi i Pakistan fick uppleva att bli dömd till döden för hädelse. Nu har hon blivit frisläppt men många människor begär att hon ska dömas till döden. Hennes advokat har blivit rädd och flytt landet. Den katolska kyrkan i Pakistan uppmanar sina medlemmar att vara mycket försiktiga med att kritisera islam i dessa dagar.

När jag läser sharialagen hittar jag inget dödsstraff för hädelse och likadant säger muslimska kommentatorer, koranen beskriver inte att hädelse ska resultera i dödsstraff som avfällighet.
 

Varifrån kommer då Pakistans lag om dödsstraff för hädelse? Enligt Wikipedia är hädelselagarna ett skydd för alla stora religioner men används mest för att skydda islam och profeten Muhammed. Profeten Muhammed får man inte kritisera eller tala nedsättande om.

https://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_law_in_Pakistan

Sedan finns det ytterligare några andra dödsstraff.

Dödsstraff för mord men här kan det få förekomma ersättning.

Dödsstraff för äktenskapsbrott och sodomi. I detta ingår homosexualitet.

Dödsstraff för stråtröverier.

Dödsstraff för de som krigar emot islam.

De olika dödsstraffen inom islam.

De olika dödsstraffen inom islam. Se en sammanfattning.

https://islamqa.info/en/answers/20824/the-reasons-for-capital-punishment-in-islam 

I Koranen talas det om hemska helvetesstraff för den som blir ”avfälling” men det är ett straff som Allah i första hand ska ge. Enligt Koranen 4:88, 89 ska de som återgår till sin tidigare felaktiga tro avrättas. I Haditerna (uttalande av profeten) finns samma sak se exempelvis SahihBakhari volym 9, bok 84, nr 57.
 

Nu kan det kanske diskuteras om dessa muslimska lärde som sammanställt sharialagen har tolkat det rätt, men faktum är att de har tolkat det så i 1400 år.
 

Några exempel från muslimska källor som tar detta på allvar:

Islamska frågesidor:

https://islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=85488https://archive.islamonline.net/?p=804

 

Även om ett land inte accepterar dödsstraff för avfällighet från islam så menar imamer/muftis att det är dödsstraff för att lämna islam. Denna artikel är ett eko av forna tiders lärde.

https://www.malaymail.com/s/1438733/malaysia-cant-enforce-but-penalty-for-leaving-islam-is-death-mufti-reminds

Denna sak bekräftades av en duktig syrisk elev på en vanlig svensk grundskola som sa att där hennes familj kommer ifrån har man bara en dag på sig för att ångra sin avfällighet sedan blir det avrättning enligt islam.

Idag finns det små muslimska grupper som ifrågasätter denna tolkning vilket  är positivt.

Se http://www.fiqhcouncil.org/node/34 men detta tycks inte ha nått ut till den stora massan av muslimer och de som lagstiftar i muslimska länder.

Hur ser det ut idag i de muslimska länderna?

Karta från https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apostasy_laws_in_2013.SVG  vilken i sin tur bygger på https://www.loc.gov/law/help/apostasy/                                                                              

Via den andra länken kan du se vilka länder som har inkluderat sharialagstiftning för avfällighet i sina lagsamlingar.

Se exempelvis frågan i EU om Iran och dödsstraff!

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-5992+0+DOC+XML+V0//SV

Varför ska vi i vårt land respektera en samhällsreligion/ett samhällssystem som inte respekterar sina egna medlemmars fria vilja? Utan att när de vill lämna denna tro ska inte bara deras mänskliga rättigheter tas ifrån dem, utan själva livet ska också tas ifrån dem. Det är detta som sägs i deras ”gudomliga lag”, islamska lagen, sharialagen.

Borde vi inte både natt och dag kritisera denna samhällsreligion med alla dess diskriminerande lagar istället för att anpassa oss till denna?

Mose lag hade lika många lagar om dödsstraff och lite till. Det var dödsstraff på att förbanna Gud och vanhelga sabbaten exempelvis. Den judiska religionen i GT utgjorde bakgrunden till islam och islam beslutade om dödsstraff för ifrågasättande av religionen. Islam kom inte längre än judendomen.

https://www.myjewishlearning.com/article/the-death-penalty-in-jewish-tradition/

Kristendomen lyckades frigöra sig från sin bakgrund judendomen. Kristendomen hade inte några egna lagar om dödsstraff. De kristna skulle underordna sig de lagar som fanns i det land där de bodde och för de första kristna var det Romarriket vilket tillämpade dödsstraffet.

https://owlcation.com/humanities/roman-executions-why-the-romans-executed-people

Men när kristendomen blev dominerande var det inflytelserika män som inte var nöjda med nya testamentes teser och frånvaro av krigshetsande verser. Då vände man sig till judarnas bibel, gamla testamentet och där fanns det gott om krigshetsande verser och straffande lagar. Så blev det straff för avfällighet som att brännas levande på bål. Inget som kommer från den ursprungliga kristendomen. Idag har alla kristna kyrkor lämnat detta och återvänt till de mer humana teserna i NT.

Det är besvärligare för muslimerna i detta fall. Går de tillbaka till det ursprungliga så har vi straffen för avfällighet, döda otrogna mm.

Därför behöver det omgivande samhället ställa tuffare krav på muslimska församlingar och grupper att verkligen avsvärja sig dessa lagar om dödsstraff. Nu gör man tvärtom med de nya EU-domarna, Muhammed får inte kritiseras för sitt äktenskap med den lilla Aisa. Det var säkert flera män på den tiden som gjorde samma sak men Muhammed var ju Guds profet och då borde man kunna begära mer av honom.