Dagens bild 29 oktober 2018

Den stora missuppfattningen av UNHRC om hur muslimer uttrycker sin tro.

UNHRC = United Nations Human Rights Committee

The Committee found that the general criminal ban on the wearing of the niqab in public introduced by the French law disproportionately harmed the petitioners’ right to manifest their religious beliefs, and that France had not adequately explained why it was necessary to prohibit this clothing. In particular, the Committee was not persuaded by France’s claim that a ban on face covering was necessary and proportionate from a security standpoint or for attaining the goal of “living together” in society.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23750&LangID=E

Detta upprepas utan ifrågasättande I många tidningar. https://edition.cnn.com/2018/10/23/europe/france-niqab-ban-un-intl/index.html

Niqab är något för att “manifest their religious beliefs” manifestera sin tro.

Är det verkligen så att genom att bära en niqab manifesterar man sin islamska tro? Är det syftet med niqaben att uttrycka sin tro eller är det i praktiken en identitetsmarkör, påtvingad av vissa religiösa ledare genom sharialagen? Eller är syftet med niqaben något annat?

Med detta uttalande ger UNHRC sitt stöd för sharialagen, samma lag som säger att de som lämnar islam ska avrättas. För att undersöka denna fråga,om man genom niqaben manifesterarar sin tro,vänder vi oss till sharialagen. Det är ju sharialagen som påbjuder ansiktstäckande slöja när kvinnor lämnar sitt hem.

Hur manifesterar muslimer sin religiösa tro?

Genom de fem pelarna!

1.     Genom trosbekännelsen.  Det finns bara en gud, Allah och Muhammed är hans profet.

2.     Genom bönen har religiösa människor alltid uttryckt och manifesterat sin tro. Så ock muslimer, fem gånger om dagen. Ingen niqab vid bönen.

3.     Genom fastan uttrycker de sin tro. Efterliknar Muhammed som fick fasta.

4.     Genom att ge allmosor,  betala allmoseskatten som det uttrycks i koranen.

5.     Genom vallfärden till Mecka uttrycker de sin tro. Obs när de vandrar omkring Kaba är niqaben förbjuden.


 
Hur ser kvinnorna ut vid vallfärden?

It is forbidden for a lady pilgrim in ihram to cover her face by putting on something like burqa or niqab. Based on obligatory precaution, neither is she allowed to cover her face by any kind of covering nor to cover her face partially with a tissue paper or handkerchief.

https://wunrn.com/2016/09/hajj-muslim-women-pilgrimage-to-mecca-2/


Detta att niqaben är förbjuden vid vallfärden upprepas av många kommentatorer/imamer

Sharialagen visar också tydligt att niqaben/ansiktstäckande slöja är en fråga om sexualitet. Kvinnorna ska ha ansiktstäckande slöja för det minimerar risken att  de kommer att ha sex när de möter främmande män.

 

Det är inte fråga om att manifestera sin tro. UNHRC har dålig förståelse för islam och har missuppfattat det hela.