Dagens bild 18 oktober 2018

Hur är temperaturuppgången i Karibien på sommaren?

I förra veckan skrev vi om Jamaicas temperatur. Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2018/vecka41/db18okt12.htm

Nu gör vi en granskning till med sommar och vintertemperatur.

Vi använder oss av Nasas temperaturmätningar över jorden. https://data.giss.nasa.gov/gistemp/stdata/

Sommartemperatur på norra halvklotet

Det är vitt kring Jamaica, alltså ingen temperaturuppgång.

Vintern då?

Ja, då är det gult.

Vintertemperaturerna på Jamaica tycks ha gått upp mellan 0,5 och 1 grad. Rent allmänt ser du på detta diagram att vintertemperaturerna har gått upp på norra halvklotet. Tvärsom på södra halvklotet där ser du att temperaturerna har gått upp mest under deras vinter i juni – augusti.

Minimitemperaturernapå Jamaica har gått upp och då drabbar det inte boskapsdjuren på samma sätt som den senaste IPCC-rapporten säger.

Använder vi Nasa Giss för att se temperaturer i Karibien så har Nasa Giss bara med en station som jag kan hitta på Jamaica. De stationer vi tar med visar temperaturen både före och efter slutlig justering. Slutlig justering kallas här homogenisering.

På följande sida hittar vi olika stationer i Karibien.

https://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/stdata_find.cgi?lat=18.30&lon=-78.40&ds=5&dt=1

Det är också intressant att jämföra stad och landsbygd. Vi gör det med exempel från Florida. Detta med tanke på Urban Heat Island, Stadens värmeö.

 

Första kurvan är från Jamaica.

Everglades (Landsbygd)

Miami (stad)

Hittade en specialrapport om Jamaicas temperaturuppgång.

https://www.pioj.gov.jm/Portals/0/Sustainable_Development/WEB_FULL%20DOCUMENT_The%20State%20of%20the%20Jamaican%20Climate%202015.pdf

En rapport i IPCC:s anda.

Där får vi också reda på att minimitemperaturerna har gått upp.

Maxtemperaturen ligger still. Minimitemperaturen har gått upp och därmed går medeltemperaturen upp. Och då får vi sådana här kurvor som du kan se nedan i tropikerna.

Regnmängderna då? Ingen förändring!

Totalt sett i Karibien sägs regnmängderna ha gått upp något.

Slutsatsen om Jamaica är att minimitemperaturerna har gått upp men det är inget som diskuteras i IPCC:s senaste rapport.

 

Titta på globala temperaturkurvor som dessa nedan!
 

GISS som mäter jordens temperatur mha termometrar 1,5 - 2 m över marken.

Det finns även satellitmätning av temperaturen. Väljer ett annat diagram från siten Climate4you med de två forskningsgrupperna som mäter jordens temperatur från satelliter. Jämför temperaturen i den röda ovalen med det undre diagrammet med satellitmätt temperatur.

Ser du någon skillnad?

De globala temperaturkurvorna avspeglar att minimitemperaturerna har gått upp i tropikerna och i Arktis.

Dessutom kommer våren tidigare hos oss och frosten på hösten kommer senare, alltså en längre växtsäsong och detta gör också att kurvorna pekar uppåt.

 

Är detta så katastrofalt så att världen bara har tio år på sig?