Dagens bild 15 oktober 2018

Vår egen naturs svar till Malena Ernman, Johan Rockström mfl klimatalarmister.

Det var gött i somras, ingen katastrof!

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/experter-tror-pa-rekordar-for-skogsfagel-jag-har-aldrig-varit-med-om-liknande

Enligt författaren kan det finns flera orsaker men på första plats kommer: ”Den varma sommaren med varmt och torrt klimat kan ha varit gynnsamt för tjädern”. Sedan skriver man att ”Kurt-Olof Edström, som inventerat tjäder åt Sveaskog och SLU under 20 års tid, säger att han aldrig varit med om liknande:– Jag har aldrig sett så vuxna tjädrar redan i starten på jakten, säger han”. Kanske mindre antal mårdar förs också fram som förslag.

 

La själv märke till att det var extra gott om citronfjärilar och svalor där jag bor. Värmen var gynnsam för fjärilar och andra insekter.

Fågelskådare över landet har gjort samma iakttagelser.

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7014873

 

År 2016 kunde vi läsa i många tidningar att klimatförändringarna gjorde att flera fågelarter drog sig norrut. Nåja fåglar har alltid anpassat sig till klimatet och ändrat häckningszoner därför att mattillgången ändras. Flyr fåglarna verkligen norrut?

Från Boråstidningen saxar vi:

Men detta har hänt förut fast det har inte studerats så noggrant. Se min sammanfattning av en av Sveriges stora glaciärforskare Hans W:son Ahlmann,

http://lagmansnatursida.se/scroll/Klimatforbattringarna%20och%20Hans%20W.pdf.

Han la märke till ett flertal klimatförändringar på 30-talet. Bla skriver han att ”En rapport från Edelstam i Sthlm visar att 25 % av alla nordens fåglar deltar i denna rörelse mot norr”

 

Nu till de iakttagbara klimatförändringarna under första halvan av 1900-talet som Ahlmann beskriver.


1. Arktisisens genomsnittliga tjocklek har minskat från 365 cm till 218 cm

2. Bara i den ryska delen har drivisen minskat med 1 milj kvkm

3. Fartygssäsongen på Spetsbergen har ökat från 3 mån till ungefär 7 mån

4. Nordostpassagen hade inte kunnat användas om isförhållandena var lika svåra som tidigare

5. Fiskarter har vandrat norrut. För första gången på länge har torsken blivit tillgänglig för eskimåerna på Grönland

6. Kustfisket av sillen har minskat och sillen finns nu mer i det öppna havet

7. Landdjuren i Europa och Asien finns nu längre norrut än tidigare. En förändring som började i slutet av 1800-talet men som accelererat sedan 1910

8. Fåglar har reagerat snabbt på uppvärmningen. En rapport från Edelstam i Sthlm visar att 25 % av alla nordens fåglar deltar i denna rörelse mot norr

9. Vintern har blivit mildare och vårarna varmare

10. Han nämner också uttorkning av fågelsjöar i Afrika

11. Finland som är ett land på marginalen har fått stora klimatiska förbättringar

12. Trädtillväxten ökar tydligt i norra Finland och liknande i Sverige och Norge

13. De norra tallskogarna i Finland har inte satt något frö/kottar sedan 1850 men nu är det full fart på frösättningen i många olika ålderskategorier

(egen kommentar – under den andra halvan av 1800-talet var det extra kallt)

14. Under 1921 – 1939 har rågskördarna ökat

15. Trädgränserna har krupit upp längs bergssidorna i Skandinavien

16. Med minskande glaciärer kan det bli problem för vissa norska kraftverk

17. Allra störst märks förändringarna på Island när det gäller växt– och djurliv

18. Sju nya fågelarter har börjat häcka på Island under de senaste 50 – 60 åren

19. 37 nya arter/underarter har börjat besöka Island sedan 1938

20. Några arktiska och högarktiska arter har försvunnit från Island

I slutet diskuterar han åter de glaciala förändringarna under längre tider och han säger att glaciärerna nu är större än vad de var under den första kolonisationen av Island från år 870 fram till 1200-talet. Därefter ökar glaciärerna i storlek. Han berättar om gården Fjäll som byggdes omkring år 900 men övergavs 1695 och den begravde av isen 1708.

 
Han avslutar sitt anförande med uppmaning till ytterligare studier.