Dagens bild 8 oktober 2018

Den nya larmrapporten om klimatet från IPCC

I början på denna rapportsändning visar man bilder på välmående isbjörnar som simmar ned i vattnet från ett smältande isflak. Därefter kommer en produktionsbild från dagens produktion av säkra bilar vilka också är bättre för miljön.

Först letade jag upp denna rapport och den finns här: http://www.ipcc.ch/report/sr15/

Det första jag granskade var vad de säger om extremväder som orkaner. Det är ju detta som läroböckerna har skrämt våra skolbarn mest med Är det något nytt som presenteras. Nej inget nytt utan gammal skåpmat som man brukar säga.

Den senaste stora tekniska IPCC-rapporten kom 2013 kallas AR5 WGI, The Physical Science Basis. I denna rapport kunde vi läsa att tropiska orkaner (TC) ska vara på samma nivå eller minska i antal och att även orkaner utanför tropikerna (ETC) ska minska men bara med ett par procent. De skrev också att datormodeller visar att de största orkanerna ska bli intensivare.

Vad skriver de nu då i kap 3 på s 47:http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_chapter3.pdf

Moreover, studies that have used more homogeneous records but that were consequently limited to rather short periods of 20 to 25 years in length, have reported no statistically significant trends or decreases in the global number of these systems (Kamahori et al., 2006; Klotzbach and Landsea, 2015). CMIP5 model simulations of the historical period have also not produced anthropogenically induced trends in very intense tropical cyclones (Bender et al., 2010; Knutson et al., 2010, 2013; Camargo, 2013; Christensen et al., 2013), consistent with the findings of Klotzbach and Landsea (2015). There is consequently low confidence in the larger number of studies reporting increasing trends in the global number of very intense cyclones. GCM projections of the changing attributes of tropical cyclones under high levels of greenhouse gas forcing

De säger:Ingen ökande trend av orkaner, datasimuleringar medCMIP5-modellerpå den period som varit visar inte på någon trend som är påverkad av människor. Låg tillförlitlighet hos de många studier som rapporterar en ökande trend av intensiva orkaner.

Only two studies have to date directly explored the changing tropical cyclone attributes under 1.5°C versus 2°C of global warming. Using a high resolution global atmospheric model, Wehner et al. (2017) concluded that the differences in tropical cyclone statistics under 1.5°C versus 2°C stabilization scenarios as defined by the HAPPI protocols (Mitchell et al., 2017) are small. Consistent with the majority of studies performed for higher degrees of global warming, the total number of tropical cyclones is projected to decrease under global warming, whilst the most intense (category 4 and 5) cyclones are projected to occur more frequently. These very intense storms are projected to be associated with higher peak wind speeds and lower central pressures under 2°C versus 1.5°C of global warming. The accumulated cyclonic energy is projected to decrease globally from 1.5 to 2 °C, in association with a decrease in the global number of tropical cyclones under progressively higher levels of global warming. It is also noted that heavy rainfall associated with tropical

De säger att skillnaden i orkanförekomst i scenariorna med 1,5 och 2 graders höjning är obetydliga. Och så kommer samma sak igen, att totala antalet tropiska orkaner ska minska men de största ska bli vanligare. Högre vindhastighet och lågtrycket i orkanens öga ska bli lägre i scenariot med 2 graders höjning samtidigt som den sammanlagda orkanenergin ska minska.

Nedan följer några diagram med olika uppdelning av orkanerna på USAs ostkust.

Första diagrammet är gjort med tanke på att slutet av perioden 2001 - 2020 skulle bli som början av samma period, ett antagande som inte höll. Det är ett stapeldiagram som jag själv gjort för några år sedan med utgångspunkt ifrån ”landfalling hurricanes” statistik från orkancentret i Miami, utlagt av Chris Landsea som IPCC även hänvisar till i den senaste rapporten ovan.

Här kommer ett par diagram av Landsea själv.

En forskare vid namn Klotzbach som också omnämns i  rapporten ovan har gjort följande diagram.

Du kan se att själva trenden är svagt nedåtgående enligt Klotzbach menatt det går upp och ned med de stora orkanerna trots en uppvärmning av nästan 1 grad sedan slutet av 1800-talet.

Inget tydligt bevis som talar för att de största orkanerna ska öka i antal. Titta på perioden 2005 till 2015 enligt Klotzbachs diagramså ser du den omtalade orkantorkan nu på 2000-talet. Den längsta perioden med ”brist” på stora orkaner sedan mätningarna började.

Två talande diagram från Filippinerna som är världens främsta stormhål.

De största orkanerna och totala antalet orkaner.


 

Två viktiga slutsatser att dra efter denna genomgång:

1. Journalister har inte läst denna rapport och kan därför inte ställa de rätta frågorna.

2. Detta är en rapport som kommer mellan de stora IPCC-rapporterna och den behövs för att hålla grytan kokande.

Avslutar med vad Chris Landsea själv tror om framtiden. Han är ledande forskare vid orkancentret i Miami och är en forskare som själv är ute och flyger i orkanerna för att studera dem så noggrant som möjligt.

Christopher W. Landsea is the Science and Operations Officer at the National Weather Service's National Hurricane Center in Miami, FL.

My interpretation of the climate change research suggests the following - assuming that there is a significant 2-3°C (4-6°F) global warming due to business-as-usual emissions (which is not a guarantee):

      Overall Tropical Storm and Hurricane Changes Due to Global Warming by 2100

  • Frequency: Numbers may see a moderate decrease (~25%)
  • Wind (Intensity): Small increase (~3% stronger)
  • Storm Surge: Small increase (~3% higher) produced by the hurricane (but also must add on additional amount from overall sea level rise)
  • Rainfall: Moderate increase per cyclone (~10% within ~325 km [200 mi]), but reduced overall numbers may offset increase per cyclone
  • Genesis Location/Track: Somewhat uncertain, but no indications of large changes

These overall changes that may occur are relatively tiny and are several decades away, in my opinion. These conclusions are similar, though slightly smaller, than those indicated by a review panel of the topic of hurricanes and global warming that was recently published in Nature Geophysics in which I participated33.

What is much more important is the massive population buildup along the U.S. coastline and in countries of the Caribbean and Central America. Such increases in coastal inhabitants (not global warming) make mankind dramatically more vulnerable to hurricanes today than in the past with thousands at risk of injury or death34 along with damage totals in the tens of billions of dollars when a strong hurricane strikes. As an example, this figure shows the combination of Florida's coastal county population along with major hurricane strikes by decade during the 20th Century35.

Stormfrekvensen ska minskaca 25 % men en viss ökning av vindhastighet och översvämningar ca 3 %. Regnmängder kan öka per orkan men med totalt lägre antal orkaner motverkas ökningen.

Trots att Florida ligger mitt i orkanbältet ökar befolkningen rejält. För att få mer sol och vara nära havet är man beredd att ta riskerna med att få utstå en och annan orkan.

Detta skrev han 2011. Mellan 2010 och 2020 räknar han med samma frekvens som under första decenniet. Han kunde inte heller förutse periodens orkantorka.

Källa http://www.aoml.noaa.gov/hrd/Landsea/gw_hurricanes/

Slutligen ett diagram över modellkörningarna hämtat från Landseas artikel med tanke på att vindhastigheterna ska öka.

Fler kommentarer om IPCC-rapporten de följande dagarna!