Dagens bild 3 oktober 2018

Besök bland valstugor i Alingsås

Bild hämtad från Alingsås kommunsida och från ett tidigare valår.
https://www.alingsas.se/tillstand-att-nyttja-offentlig-plats

Strax innan valet besökte jag valstugorna i Alingsås med ett batteri av frågor. Det var mycket intressant och trevligt men också skrämmande. Ångrar att jag inte gjort det tidigare.

En fråga gällde prognosen att från och med i år, 2018 tom 2021 ska Sverige ta emot ca 300 000 invandrare, ekonomiska migranter, asylsökare och anhöriginvandrare. Jag räknade ut att för denna stora folkmassa, som ungefär motsvarar ett nytt Malmö, behövs det 1000 läkare, 3-4000 sjuksköterskor, ca 10 000 lärare och förskolepersonal, ca 700 poliser plus socialsekreterare och andra handläggare. Men denna summa, 300 000 är kanske i underkant. Hittills i år har nästa 100 000 uppehållstillstånd delats ut enligt migrationsverket. Se https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113174/1538462971936/Beviljade_uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd_2018.pdf

Min fråga till dem var ”varifrån ska vi få alla dessa servicepersoner när det redan är brist på dessa yrkeskategorier”?

En del politiker undrade varifrån jag fått dessa summor vilket jag förklarade, de var överraskade av min fråga. SD sa direkt att det inte går, vi måste stänga gränserna. Vänsterpartisten började tala om vilka stora överskott det gömts på hög i Västra Götalandsregionen något som var nytt för mig och som jag inte kunde svara på. Mp trodde att det skulle ordna sig på något sätt. Men en del insåg att detta var ett stort problem och hade ingen lösning på detta.

Blev förundrad över att de var överraskade av min fråga. Detta tycks inte vara något som de hade diskuterat. Det känns inte bra med denna handfallenhet inför framtiden. Det går som det går.

Andra frågor som jag ställde gällde alla människors lika värde, klimatet, nationsgränser, mångkulturellt samhälle och om lagstiftningen ska vara mångkulturell, om EU, fattigpensionärer, religionsfrihet och heltäckande slöjor och vad är det bästa som ni gjort och vad ni prioriterar för framtiden.

De som svarade var mest kommunpolitiker men ett par jobbade i riksdagshuset varav en som riksdagsman.

Återkommer med mer synpunkter på detta i morgon.