Dagens bild 21 juni 2018

Louisiana sjunker ned i havet snabbare än havet stiger

Satellitbild tagen vid lågvatten, kartan under visar områden täckta med vatten

Havsytehöjningen är här ca 9 mm/år vid Grand Isle. Se mätningen nedan

Går vi upp till centrala New Orleans så är havsytehöjningen 5.89 mm/år vid Lake Pontchartrain, en  bräcktvattenslagun som är förbunden med havet och ligger 30 cm ovan medelvattenstånd.

Nu är det emellertid så att hela Louisianas kust sjunker med 9 mm/år dubbelt så mycket som man tidigare trott.
https://www.zmescience.com/science/geology/louisiana-sinking-coastline-climate-16062017/

Men om det är så att havsytan stiger med 9 mm enligt mätarna som står på fasta landet och landet i sig självt sjunker med 9 mm, innebär då inte detta att havsytan står i stort sett stilla?

Det stora problemet är då en sjunkande kust och det är ett problem som inte är orsakat av människor.

Lokalt kan människor orsaka att deltaområden sjunker genom att pumpa upp för mycket vatten och olja men här är det fråga om saker som är utanför människans inflytande.