Dagens bild 7 juni 2018

Gräsgrön guldbagge

Såg något grönglänsande på våra vita pioner. En snyggskalbagge. På wikipedia läser vi om den, ”Gräsgrön guldbagge (Cetoniaaurata) är en skalbagge i underfamiljen guldbaggar. Den gräsgröna guldbaggen är metalliskt grönglänsande, med några svaga vita tvärgående streck på täckvingarna. Den är mellan 14 och 20 millimeter lång. Guldbaggen äter nektar och ses ofta på blommor.

Guldbaggen flyger ofta i solsken. Till skillnad från andra skalbaggar kan den flyga utan att lyfta på och sära på täckvingarna. Det beror på att täckvingarnas kant på yttersidan nära basen är försedd med en utskärning, genom vilken flygvingarna kan fällas ut.”