Dagens bild 22 maj 2018

Gullregn en giftig buske. Hur giftig?

Har alltid hört att gullregn är en giftig buske men när jag läste om den visade det sig att den var betydligt giftigare än jag anat. Men fortfarande lika vacker i blomningstider.

Vi saxar från http://www.slojdhaller.se/material-1/2012/06/04/giftiga-traslag

”Inom släktet Gullregn finns två arter:  sydgullregn (L. anagyroides) och alpgullregn (L. alpinum). Bägge arterna har sitt huvudsakliga utbredningsområde i mellan- och sydeuropa. Den kan dock sprida sig spontant även till våra breddgrader. I våra trädgårdar planteras vanligen en hybrid mellan de två arterna hybridgullregn (L. ×watereri). Gullregn är en mycket uppskattad prydnadsväxt som blommar intensivt och vackert på försommaren.

Det sega och hårda träet har länge framhållits som vackert och lämpligt till slöjd- och snickeriarbeten.  Hela växten är dock giftig. Giftigast är växtens frön som bildas i baljor, liknande ärtskidor, efter blomningen. Om frön eller blommor äts framkallas illamående och kräkningar. Stora mängder kan orsaka medvetslöshet. Vid bearbetning av träet kan allergiska reaktioner uppstå av spån och damm. Undvik hudkontakt med spån och damm, framförallt från färskt material av gullregn. Om någon äter mer än 5 frön eller stoppar andra växtdelar i munnen bör giftinformationscentralen kontaktas för rådgivning. Ring 112 och begär giftinformation.  Föremål som tillverkats av gullregn är olämpliga att använda vid all typ av kontakt med livsmedel.”

På en annan sida påstod en skribent att även trädammet som bildas vid slöjd skapar illamående vid inandning. Kanske ska du välja andra träslag om du ska tälja något.