Dagens bild 27 april 2018

More gorillas and chimpanzees living in Central Africa’s forests than thought

Detta enligt senaste inventeringen. “They found that more than 361,000 western lowland gorillas (Gorilla gorilla gorilla) and almost 129,000 central chimpanzees (Pan troglodytes troglodytes) inhabit these forests — about 30 percent more gorillas and 10 percent more chimpanzees than previously estimated.”
Källa
https://news.mongabay.com/2018/04/more-gorillas-and-chimpanzees-living-in-central-africas-forests-than-thought/#

Trevligt med lite positiva nyheter!

Men antalet gorillor även om det var mer vid senaste räknetillfället anses minska med ett par % per år. Ca 80 % lever utanför skyddade områden och i norra Kongo finns det mycket skogsbruk som är viktigt för ekonomin. Men är det fråga om ett mer varsamt skogsbruk tycks det inte ha samma påverkan på gorillorna. De klarar av ett skogsbruk där man tar ner färre antal träd per ha.

Samma sak gäller tyvärr inte skogelefanten. Den har minskat med ca 60 % under 2000-talets decennier.