Dagens bild 13 april 2018

Urban Heat Island

Stora städer är värmeöar. Se artikeln“Urban warming in Japanese cities and its relation to climate change monitoring”
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.2142

0-linjen är medeltemperaturen 1901-1920. På Hachijo Island har temperaturen inte stigit speciellt mycket.

Det sägs i inledningen till artikeln att ”urban bias in recent temperature trends is detectable not only in densely inhabited areas but also at slightly urbanized sites with 100–300 people km−2, indicating the need for careful assessment of the background climate change.”

Mao även i städernas omgivning med en invånarantal som är 100-300 per  km2 kan påverkan av värmeöar iakttas.

En vulkanö med ett stort övergivet hotell

Temperaturskillnaderna runt Tokyo en sommardag i Aug.

Vad som i japan ändå kan indikera en temperaturökning är tiden då körsbärsträden börjar blomma. Men det är ändå inte en blomning nu som aldrig ägt rum tidigare. De kalla vårarna tycks bli färre det är väsentligt att lägga märke till. Det är det vi kan utläsa av diagrammet. Detta kommer ju då att höja medeltemperaturen.

Ca fyra graders uppgång i genomsnitt Tokyo sedan 1900 jämfört med tre grader som det första diagrammet visade. Olika datainsamlingar troligtvis.