Dagens bild 11 april 2018

Nya arter upptäcks ständigt

Källa https://fof.se/tidning/2018/3/artikel/en-explosion-av-nyupptackta-arter

Under de senaste 13 åren har drygt 1000 nya däggdjursarter upptäckts. Ett ovanligt rekord. Mest handlar det om gnagare och fladdermöss enligt Forskning och framsteg.

”Ett amerikanskt forskarteam har gått igenom 1 200 vetenskapliga publikationer som har publicerats sedan dess och kommit fram till att antalet kända däggdjursarter nu har stigit till 6 495. På bara 13 år har alltså ytterligare drygt 1 000 arter upptäckts – en ökning med närmare 20 procent.”

Genetiken har varit viktig i detta sammanhang för att visa på att det som man trodde var underarter eller någon variation i arten var i själva verket en egen art.

Det är inte bara nya däggdjursarter man finner. Redan i år har man hittat nya arter. Se http://earthsky.org/earth/85-new-species

http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-new-species-top-10-20170522-htmlstory.html