Dagens bild 23 mars 2018

Är temperatursvängningarna stora eller små? Exempel är medeltemperaturen på Grönland sedan 1820, fast den är nog mer exakt fastställd idag.

Av http://berkeleyearth.lbl.gov/regions/greenland

Temperaturuppgången 1918 - 1930 var ca 1,6 grader.

Temperaturuppgången 1990 – 2015 var ca 1,6 grader.

Ska bli spännande att se vad som händer i framtiden. Temperaturen svänger en hel del.

Temperature in Greenland averaged -18.58 celsius from 1823 until 2015. Blåttstreckidiagrammet.

I diagrammet är medeltemperaturen utmärkt med ett gult streck men detta diagram ger ett annat intryck. En topp på 30-talet och en topp idag lite högre. Den stora skillnaden är perioden mellan 1870 och 1920. Varför????

Diagrammet nedan är hämtat från en vetenskaplig tidskrift med en artikel från i år. Senare går det inte att få det. Det är ett så kallat avvikelsedigram. Men avvikelsen från medeltemperaturen bör ge en liknande kurva som den ovan.

https://www.the-cryosphere.net/12/39/2018/tc-12-39-2018-supplement.pdf

Båda dessa diagram kommer från vad jag förstår seriösa vetenskapliga källor och ska vara ett medel för hela Grönland. På det sista är södra delen undantagen. Medeltemperaturen för Grönland skall alltså vara högre under 50 år då man inte tar med den södra delen.

Vill man veta temperaturen över Grönland idag så rekommenderar jag följande sida

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisCCode=GRL

Du sätter markören på en plats på Grönland så får du medeltemperaturen under året på denna plats.

Sedan kan du ställa in perioden för den medeltemperatur som du vill ha. Jag gjorde det på den markerade punkten på kartan. Resultatet blev följande:

1901-1930 medel i juli -3,2 grader

1931-1960                      -2,8 grader

1961-1990                      - 3,3 grader

1991-2015                      -2.9 grader

 

Slutsats: temperaturen går upp och ned!