Dagens bild 16 mars 2018


Kanske utdöd kanske inte!

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/11/china-extinct-dolphin-returned-yangtze-river-baiji

Denna kinesiska delfin var förklarad funktionellt utrotad 2006 men den ska ha setts året efter. Nu säger några personer att de ha sett denna 2016. Men det är med stor tvekan som detta budskap togs emot av experter.

Nya fynd av delfiner

Nyligen gjorde man ett annat intressant fynd på Nya Guinea när det gäller delfiner. Sällsynta australiska delfiner hittades i ett flodsystem i de södra delarna. Denna delfinart beskrevs av vetenskapen så sent som 2005. Man trodde förut att det var samma som Irrawaddydelfinen.

Nu måste kineserna skydda andra delfiner/tumlare bättre.

Men det finns en tumlare i Yangtzefloden som behöver skyddas bättre,Yangtzefinlessporpoise på svenska asiatisk tumlare. Typiskt för den är att den har ingen fena på ryggen. Honan transporterar ungen på ryggen Det finns mellan 1000 och 2000 stycken kvar i denna flod tror man och de har minskat på senare tid. En orsak kan vara överfiske för då minskar maten för dessa delfiner sägs det.Trafiken på floden har också ökat och kollisioner är inte ovanliga trots att det är frågan om små delfiner.

Nu vill man att denna delfin inte ska drabbas av samma öde som Baijin.

Men utbredningsområdet för denna tumlare är stort. Men det är viktigt att det finns vissa fredade områden för denna tumlare.

https://www.thethirdpole.net/2016/06/07/saving-a-species-why-china-relocated-the-yangtze-finless-porpoise/

http://english.cas.cn/newsroom/news/201705/t20170525_177448.shtml