Dagens bild 14 mars 2018


Låt mig få presentera världens längsta temperaturserie, kallas CET vilket betyder Central England Temperatures. Den börjar 1659 och den är från Midlands. Idet här diagrammet är den utsträckt till 1530. Det är gjort på historiska källor med uppgifter som kan knytas till en viss temperatur. Denna serie täcker en stor del av den lilla istiden men vi kan se att även under denna tid fanns det häftiga temperaturuppgångar som den från slutet av 1600-talet fram till 1730. Denna värmetopp har också givit sig tillkänna i Grönlandsisen. Över två grader på 40 år. En kraftigare uppgång än den under de senaste 40 åren.

Delas denna temperaturkurva upp i årstidsmätningar ser vi tydligast att vintertemperaturen har stigit mest. Men även våren och hösten har stigit vilket innebär en längre växtsäsong.

Hur har det då varit på 2000-talet? Ingen uppgång utan snarare en mycket liten nedgång.

På Wikipedia ser vi kurvan så här. Temperaturuppgångar att jämföra.