Dagens bild 6 mars 2018

På norra halvklotet har växtsäsongen blivit längre. Det vet vi genom att våra flyttfåglar kommer i genomsnitt 10 dagar tidigare. Drygt 100 miljoner fåglar kommer tillbaka varje vår och på hösten är det ca 300 miljoner fåglar som lämnar landet. Nu är det inte bara flyttfåglarna som anländer tidigare, samma sak gäller vissa fladdermöss.

https://news.mongabay.com/2018/02/new-study-radar-reveals-bats-are-a-bellwether-of-climate-change/

De här fladdermössen som under vintern är i México och på sommaren är i Texas kommer tillbaka två veckor tidigare. Det rör sig om 15 miljoner fladdermöss som håller till i dessa grottor, BrackenCave’s.