Dagens bild  onsdag 28 februari 2018

Platsen för den äldsta oförändrade temperaturmätningen i världen.

Platsen är Augsburg i södra Tyskland.

Augsburg är även viktigt i reformationshistorien. 1518 hade Martin Luther där ett religionssamtal med kardinal Cajetanus, och den 25 juni 1530 hölls där den riksdag på vilken augsburgska bekännelsen fastställdes. 1548 utfärdade kejsar Karl V därifrån på ny riksdag det s.k. augsburgska interim. I staden slöts även religionsfreden 26 september 1555, genom vilken det gjordes slut på det schmalkaldiska kriget. Under trettioåriga kriget intogs Augsburg 1632 av svenska trupper, som stannade i staden fram till 1635.

Enligt en artikel på siten Nothrickszone “Rare Weather Station: Unchanged Over 138 Years, Data Show No CO2 Impact On Temperature!” finner vi nedanstående diagram över januaritemperatur. En viss uppvärmning under slutet tycker jag att man kan se.

Tyvärr finns endast januaritemperaturen. Hittar inte denna station i det officiella nätverket av temperaturstationer som GISS utgör.