Dagens bild  fredag 9 februari 2018

Inför senaste provet föreslog jag att det skulle vara tillåtet med fusklappar men max 2x2 cm. Skulle de vara större skulle jag komma med en sax och klippa till dem till rätt storlek.

Ett par elever la ner energi på att göra en sådan fusklapp som jag sedan fotade av. Du ser den nedan rejält förstorad.

Området var energi, vågrörelser och ljud.

För att göra en sådan här lite fusklapp måste eleverna läsa på och bestämma sig för vilka ord de ska ha med och under tiden som man konstruerar denna lär man sig bra om de olika begreppen. Men de fick inte med hela området som provet omfattade.

Jag frågade efteråt om de hade användning för sina lappar. Fick höra att de hade de inte för de kunde det utantill. Man får lägga lite tid på att göra en sådan liten fusklapp och då lär man sig samtidigt.

Jag kunde inte läsa denna utan ett förstoringsglas men eleverna som har bättre syn kunde läsa fusklappen.