Dagens bild  måndag 5 februari 2018

Det var varmare förr i vårt land. Detta kunde redan fastställas för över 100 år sedan. Genom studiet av hasselns och andra växters forntida utbredning förstod forskarna att det varit varmare i Sverige under stenåldern. Upp 2,5 grader varmare. Dessutom fanns det kärrsköldpaddor i Sverige på den tiden.

Några enstaka fynd gjorden i Västerbotten men söder därom är fynden mer talrika. Hasselnötter och pollenkorn hade blivit bevarat i torvmossar. Och torv utnyttjades mycket på den tiden och Gunnar Andersson, forskaren som undersökte detta, skriver om den hjälp han fick.

Från http://svenskbotanik.se/wp-content/uploads/2013/10/Backeus1.pdf

Om Gunnar Andersson

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=5797

Detta har bekräftats i många senare studier som exempelvis denna studie från Gotland och sjön Flarken i Västergötland.

Samma temperatur som Spanien och Italien sägs det. Se http://www.lyckebyan.org/english/faktablad/PDF_filer/Vastraby.pdf

Västraby, en del av dagens Emmaboda.

How could People live here in the Winter? 

In those days the climate here was similar to the climate of Italy or Spain today. There were for example pelicans and mud turtles here. The cattle could be outside all the year round. The houses had probably a better-insulated winter part where the fireplace was. Although the fire was burning all day and night it was warm only closest to it. There were probably reed mats on the floor and in winter people used to sleep near the fire.

Det fans pelikaner och sköldpaddor säg det. Idag hittar vi inte sköldpaddor i vår natur.

Stora hus hade de också. Här ser vi en rekonstruktion.

Läs vidare om klimathistorien i Skandinavien http://www.dandebat.dk/eng-klima7.htm

Ända upp i Östergötland fanns det kärrsköldpaddor. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19222749

Wikipedia skriver:

Förekomst i Norden

När klimatet var varmare levde den längre norrut. Arten levde i Sverige efter istiden, men försvann omkring år 2800 f kr. Det har hittats ett flertal rester av denna art i södra Skåne, och också sporadiskt i norra Skåne, i Östergötland och på Öland. Den dröjde sig kvar längre i Danmark; där försvann den först vid slutet av bronsåldern, omkring år 700 f kr.[5]

Arten har introducerats på nytt i Danmark vid ett flertal tillfällen, dock har artens långa livslängd gjort det svårt att avgöra i hur hög grad de utsatta djuren har fortplantat sig.[6] I Sverige finns arten numera i fångenskap i Skånes djurpark sedan sommaren 2005 och har med viss hjälp lyckats föröka sig där. Det skall dock påpekas att detta rör sig om djur som var vuxna vid introduktionstillfället.

Rapporter om levande kärrsköldpaddor har gjorts på flera platser i södra Sverige. 2007 rapporterades en kärrsköldpadda i Skåne[], och 2013 rapporterades om ett fall då en kärrsköldpadda hittats i Värmland. Någon måste ha släppt ut dessa.

Bildkälla Wikipedia.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19222749