Dagens bild  tisdag 30 januari 2018

Märkliga nyheter från arktiska Kanada

WWF slår på stora trumman, vildrenarna riskerar att försvinna

http://blog.wwf.ca/blog/2016/10/07/13-caribou-facts-herds-risk-disappearing/

Klimatförändringar är svaret enligt WWF.

Varmare vintrar och mer regn på vintern som ger isskorpor på marken och täcker lavar.

Jag har läst mycket om att det blivit varmare i Arktis speciellt på vintern, våren kommer tidigare. På norra Grönland är det i genomsnitt -27 grader istället för -32 exempelvis.

De stora hjordarna har minskat i storlek.

Nu kommer det andra undersökningar som visar något annat. Sommartemperaturen i delar av norra Kanada har minskat under toppnivån på nittiotalet. Sommartemperaturen följer den arktiska oscillationen (AO) vilket är arktiska temperatursvängningar.

Här ser vi ett diagram över hjordarnas utveckling inom tre stora populationer av vildren.

Forskare säger:

“In fact, under a changing environmental baseline we speculate that the relationships we identified here might be altered, even reversed, and summers with negative AO intensity that are cooler than average could potentially correlate positively to caribou life-history traits. In light of this, while we suggest that wildlife managers could consider using the AO as an index of the vulnerability of the Bathurst, Beverly, and Qamanirjuaq herds, this must be done carefully and in consideration of the implications of a changing climate and other potential mechanisms affecting caribou and their habitats”.

Dessutom säger forskarna:

From 1988 to 1996, the summer intensity of the AO was largely in the positive phase, with a mean value of 0.207 (± 0.135 SE), and this was a period of population stability or growth for each of the three herds that we examined here. In contrast, from 1997 to 2016 the summer AO has remained largely in the negative phase, with a mean value of − 0.154 (± 0.077 SE), and over this period the Bathurst, Beverly, and Qamanirjuaq herds declined in abundance. We found that a greater proportion of the variation in body condition was explained for male caribou compared to females. This is likely because our model did not account for pregnant cows that tend to have higher body fat than non-pregnant cows (Thomas and Kiliaan1998a).

Det är fråga om naturliga klimatförändringar men inte på det sätt som WWF säger.