Dagens bild tisdag 16 januari 2018

Fler pingvinarter ökar runt Antarktis

Åsnepingvinen,Pygoscelis papua, ökar!

Denna pingvin finns på Antarktiska halvön som sträcker sig mot Sydamerika och på olika öar runt Antarktis som Falklandsöarna. På den antarktiska halvön har den ökat med över 1000 % sedan 1974. På de andra platserna har den även ökat mycket.

En pingvinart med stora populationer som ökar på de flesta platserna, minskar på några platser på den antarktiska halvön.
Se http://www.penguins-world.com/chinstrap-penguin/

Hakremspingvinen ökar på Antarktis

En annan pingvinart heter Hakremspingvin Pygoscelisantarcticus. Den har en något sydligare utbredning än åsnepingvinen. Finns förutom på öarna runt Antarktis även längs stränderna på den antarktissida som vetter mot Atlanten. Totalt finns det ca 4 – 7,5 miljoner häckande par. På ett par platser har vulkanism hotat dessa pingviner. De har minskat på den antarktiska halvön men ökat på Antarktis atlantiska kust. Totalt sett har man inte samma koll på dessa.http://www.iucnredlist.org/details/22697761/0

Kejsarpingvinen Aptenodytesforsteri

Hur många Kejsarpingviner finns det idag? Det är svårt att beräkna. 1992 trodde man att det fanns knappt 200 000 stycken sen har det räknats upp. Idag med satellitberäkningar tror man att det finns nästan 600 000 Kejsarpingviner. Det är en viss skillnad. http://news.discovery.com/animals/emperor-penguins-antarctica-count-120413.html

”Emperor penguins in Antarctica are far more plentiful than previously thought, a study that used extremely high-resolution imagery snapped by satellites has revealed.

"It surprised us that we approximately doubled the population estimate," said Peter Fretwell, a scientist with the British Antarctic Survey and lead author of a paper published today in the journal PLoS One.

Fretwell said that in contrast to previous estimates, which put emperor penguin numbers somewhere between 270,000 and 350,000 birds, the new research counted 595,000 birds”.

Detta publicerades den 13 april 2012. Ska man nu förutsäga pingvinernas öde bör man först försöka hålla koll på hur många det är.

En minskande art, Macaronipingvinen

En art som minskar är Eudypteschrysolophus, från 9 miljoner par till mellan 6 och 7 miljoner par. Vulkaniskaktivitet utraderade en miljon par från en ö. “Volcanic activity eliminated a colony of c.1 million pairs on McDonald Island, though satellite images show unidentified penguins that may be recolonising Macaronis (Crossin et al. 2013)”.http://www.iucnredlist.org/details/22697793/0

Om du undrar över namnet så titta på huvudet.

Hur blir det i framtiden med pingvinpopulationerna?

Våra kära domedagsprofeter är i full färd med att basunera ut hur illa det kommer att gå för dessa roliga fåglar. De kommer att minska mycket fram till 2100 säger de. Isen ska smälta mycket får vi höra. Men mer sentida forskning har visat att medans den Västantarktiska halvön har haft smältande isar så har Antarktis som helhet ökat i isvolym. På senare decennier har man också på denna halvö noterat en sjunkande temperatur under de sista 20 åren.

Nu säger vissa forskare att de har hittat längre temperatursvängningar som förklarar temperaturvariationerna utan att man behöver ta med CO2 i beräkningarna. Ska läsa denna avhandling någon dag i framtiden.