Dagens bild  Måndag 18 december 2017

Filmen ”Fossilbranchens sista strid” på SVT

https://www.svtplay.se/video/14034616/fossilbranschens-sista-strid/dokument-utifran-fossilbranschens-sista-strid-fossilbranschens-sista-strid

Vi frågar oss hur det är med denna rubrik? Har verkligen fossilbranchens sista strid börjat?

Hade de fossila bränslena utgjort ca 8 % av energi av vårt energibehov kunde jag ha tagit denna rubrik på allvar. Men nu är det så att 82 % av världens energibehov täcks av fossil energi. Det skulle nog vara bättre att tala om att den första striden kanske har börjat. Filmen är ett av de många önsketänkandena från SVT, filmen borde anmälas till granskningsnämnden. Ska göra det om jag hinner med. Filmen leker med tittarna och deras uppfattning.Detta är ett program son klart visar att SVT inte är någon objektiv kanal.

Diagrammet nedan visar hur de olika energislagen ökat sedan 1990. Vattenkraft är inte med. Fossila energislag mot vind- och solenergi.

MTOE betyder ”MillionTonnes of Oil Equivalent”.

Ett diagram till som visar hur användningen av fossil energi ökat sedan andra världskriget.

Hur tillverkas elen och hur har de olika energislagen ökat sedan 1980? Här ingår vattenkraften i den förnyelsebara energin.

Världens första eldrivna fartyg och vad tror du att det ska frakta? Svaret är Kol!!