Dagens bild  4 december 2017

Hårdare regler för bilar i städerna.

Detta har bla motiverats med att bilarna speciellt dieselbilarna släpper ut en stor mängd kväveoxider. Ju högre kompression i motorn desto med kväveoxider bildas det.

Nu visar Naturvårdsverket att utsläppen av kväveoxider har halverats sedan 1990, Och för transporterna har det minskat med mellan 60 -70 %.

Har inte de beslutande politikerna speciellt miljöpartisterna läst vad Naturvårdsverket skriver?

Eller har de en annan agenda?

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvaveoxid-till-luft/

Miljöpartiet hatar bilismen och som alla partier till vänster gillar de inte fria och självständiga människor. Bilen är en frihetsfaktor som blivit allt renare med åren. Se gärna kritiken av miljöpartiet.
https://uvell.se/2017/11/30/miljopartiet-en-forstorande-kraft-sedan-1994/

De vill inte att människor ska leva självständigt på landsbygden.

Landsbygdsbor över hela välden har alltid varit beroende av sina husdjur. Här i Sverige håller alla små djurbesättningar på att försvinna pga av tillsatta djurskyddsinspektörer och alla sk djurskyddsregler som de följer in absurdum. Läs gärna på Astrids miljöblogg https://forystablogg.wordpress.com/2017/10/

Läser där ibland om rättslösheten för djurägare. Det är deprimerande att se denna rättslöshet som drabbar djurägare. I ingen annan del av samhället vad jag vet behandlas människor så rättsosäkert.Den självständiga landsbygdsbefolkningen ska kväsas. Håll Sverige rent från husdjur men inte djurfabriker.