Dagens bild  vecka 47 november 2017

Elefanter    Källkritik

Att bada och svalka sig under torrtiden måste vara jobbigt. Dessutom ser det ut att vara kö till badet. Bilden är tagen av min elev Kajsa som gjorde ett studentarbete om vilda djur i Sydafrika.

Färdigbadat. Alla var visst inte sugna på ett bad.

Efter elefanterna så var det andra som var sugna på ett bad.

Fast det fanns bättre ställen att bada på.

Fast möter man en elefant som denna bör man vara försiktig.

Nu kommer en liten studie i källkritik för mina elever. Vilken av följande fyra stycken är mest pålitlig.

Fakta om Afrikas elefanter         Text-TV      Källa IUCN

Ursprungligen fanns flera miljoner elefanter i Afrika, men jakten efter elfenben ledde under 1700- och 1800-talen till en kraftig minskning. Efter år 1900, sedan kolonialmakternastrypt jakten, repade sig stammen och nådde en ny topp i början av 1970-talet. Därefter tilltog jakten åter och under   1980-talet halverades stammen från 1,3 miljoner till 600 000 djur. Ett förbud mot elfenbenshandel    infördes 1989 vilket ledde till att stammen stabiliserades. Men sedan 2008, då Kina fick tillstånd   till viss handel med elfenben, har tjuvjakten återigen nått höga nivåer.  Under 2015 fortsatte Afrikas elefanter att minska i antal, till omkring 550 000.

 

Safari i Tanzania och KenyaKälla African wildlife foundation

Under tidigt 1900-tal var antalet elefanter i Afrika mellan 5 och 10 miljoner, men en intensiv jakt under slutet av 1970-talet och 1980-talet minskade antalet till mellan 500 000 och 750 000. Tjuvjakten som har blossat upp igen under 2000-talet decimerar snabbt beståndet ytterligare. Huvuddelen av dagens elefantbestånd finns i olika typer av naturskyddsområden i det tropiska Afrika, mellan Sahara i norr och Zambezifloden i söder. http://www.savannen.com/elefant.shtml  (Om safari resor till Afrika)

Hur många elefanter finns det i Afrika? WWFKälla: Rapporterna Ivory´s Curse och Out
of Africa, augusti 2014

De afrikanska elefanterna har på grund av jakten på elfenben minskat dramatiskt i antal. De har reducerats från uppskattningsvis 10 miljoner i början av 1900-talet till omkring 1,3–1,5 miljoner på 1970-talet och till endast omkring 400 000 i dag. Elefanterna lever i drygt 30 länder i Afrika.

Två nyligen presenterade rapporter (2016) visar på en dramatisk minskning av Afrikas elefanter:GreatElephant Census och Huge fall in Africanelephant population as poachingcrisiscontinues

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/arter/1125722-elefant

Allt om vetenskap

I början av 1900-talet fanns det mer än tio miljoner elefanter i Afrika. De afrikanska elefanterna utgörs av två olika arter; savann­elefanter (Loxodontaafricana) och skogs­elefanter (Loxodontacyclotis). 1980 hade populationen­ krympt till 1,2 miljoner. Idag är den nere på knappt en halv miljon, och situationeni Centralafrika beskrivssom speciellt akut.http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/den-hotade-elefanten

Facit

IUCN Red List http://www.iucnredlist.org/details/12392/0

In addition, African Elephant population trends in the course of the 20th century are believed to have differed considerably across the different African sub-regions (see Figure 1 in the Supplementary Material). In Eastern Africa, for instance, there is a general consensus that there was a peak (regional population maximum) around the late 1960s and early 1970s, followed by a decline in the 1980s and subsequent recovery in recent years (Blanc et al. 2005, 2007). In Southern Africa, which now harbours the largest known populations on the continent, elephant numbers are believed to have been at their lowest around the turn of the 20th century, and to have been increasing steadily ever since. The magnitude of the decline in Eastern Africa has in all likelihood been offset by the magnitude of the increase in Southern Africa. In West Africa, major declines probably occurred well before the turn of the 20th century and the population has remained at low levels ever since. There is insufficient information on sub-regional trends in Central Africa prior to 1977, but elephant populations are believed to have declined since that time. This is important as Central Africa accounts for a large proportion of the estimated continental range, but our knowledge of its current population size is the poorest.

file:///C:/Users/fam_s/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/12392_Loxodonta_africana.pdf

Elefantens utbredningsområde

Populationsändringar i de fyra områdena.

IUCN The International Union for Conservation of Nature (IUCN) is a membership Union uniquely composed of both government and civil society organisations. It provides public, private and non-governmental organisations with the knowledge and tools that enable human progress, economic development and nature conservation to take place together.

Created in 1948, IUCN has evolved into the world’s largest and most diverse environmental network. It harnesses the experience, resources and reach of its 1,300 Member organisations and the input of some 10,000 experts. IUCN is the global authority on the status of the natural world and the measures needed to safeguard it. Our experts are organised into six commissions dedicated to species survival, environmental law, protected areas, social and economic policy, ecosystem management, and education and communication.

Text-TV hade rätt. De hade den bästa källan, IUCN