Veckans bilder  vecka 44 oktober 2017

Världens statsskulder


Detta var år 2015 och 60 000 miljarder dollar.

USA har den största skulden och den ökar. Se hur detta sker i realtid.

http://www.usdebtclock.org/

Dagens statsskuld visar att USA har ökat sin skuld märkbart.

$63 Trillion of World Debt in One Visualization. Vilket är 63 000 miljarder dollar. http://www.visualcapitalist.com/63-trillion-world-debt-one-visualization/

Dollarn är världen viktigaste valuta. Se hur den har spridits världen runt inklusive länder som knutit sin egen valuta till dollarn.
http://www.visualcapitalist.com/how-the-u-s-dollar-spread-across-the-world/

Statsskulderna idag har ökat till 63 000 dollar och nu har man tagit med Sverige. Omräknat i svenska pengar blir det 504 000 miljarder kr. Omräknat på alla människor på jorden blir den nationella skulden 72 000 kr på varje människa på jorden.

Tar vi sedan med den federala skulden i USA och alla motsvarande kommunala skulder så kommer vi troligtvis upp i 100 000 dollar enligt min gissning. Bara den federala skulden i USA är lika stor som den nationella skulden. I Sverige är den kommunala skulden knappt hälften av den nationella. Svenska statskulden se http://www.statsskuld.com/

Den kommunala skulden ökar rejält i Sverige och är numera över 600 miljarder kr https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/rekordstort-skuldberg-i-kommunerna-29163

Totalt blir det att varje människa på jorden har en skuld på över 100 000 kr.