Dagens bild  13 oktober 2017

Detta skulle kunna vara en bild från Västgötaslätten

Bildkälla https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/vindkraft/

Förnyelsebar energi ska vi förespråka för våra elever enligt kursplanerna och våra läroböcker. Men är vindkraften så miljövänlig? Inte för alla varelser, mängder av fåglar och fladdermöss dödas varje år. Men hur mycket nytta kan vi få av denna i framtiden?

Världens elbehov ökar med 1,5 ggr Sveriges elbehov varje år. Om vi skulle fylla detta behov med vindkraft skulle vi behöva bygga minst 140 000 vindkraftverk varje år av tremegawattsstorleken. Ett tremegawatts vindkraftverk kan producera ca 0,005 TWh per år. Behovet ökar med ca 700 TWh el varje år i världen. För att bygga dessa 140 000 vindkraftverk går det åt ca 45 miljoner ton cement och ca 35 miljoner ton stål. Det är 18 gånger Sveriges nuvarande cementproduktion och 8 gånger Sveriges stålproduktion/år.

Skulle vindkraften ersätta all ökad energikonsumtion skulle världen behöva bygga närmare 400 000 vindkraftverk/år och skulle detta ske under 50 års tid skulle det behövas en areal lika stor som halva Ryssland.

Se följande artikel http://notrickszone.com/2017/10/05/scientists-expansion-of-wind-turbines-likely-to-lead-to-extinction-for-endangered-vulture-species/#sthash.omUaylll.dpbs

Idag täcks världen elbehov till ca 0,39 % av vindkraftverk.

Detta var 2013. Fossila bränslen står för knappt 80 %. Kärnkraft 2,6 %. Förnyelsebart 19 %. Bland det förnyelsebara är vattenkraft 3,8%. Vindkraft 0,39 %. Biomassa (ved) 9 %. Solenergi 0,24 %.

All fossil energi ska bort. Ska ersättas med förnyelsebart. Vattenkraften kan inte byggas ut mycket mer. Vi kan inte elda så mycket mer ved Vi kanske kan öka dessa med några % om det vill sig bra. OK, ca 70 % av världen energibehov ska ersättas av vadå? Solen? Kärnkraft?

Bara detta att se till att det finns 2 % mer energi varje år är en jättestor utmaning för världens länder. Att ersätta större delen av världens behov av energi som idag tillfredsställs av fossil energi vet jag inte hur det ska gå till.