Dagens bild  12 oktober 2017

Korallreven

Många kustnära korallrev har påverkats negativt av människan. Det har jag själv sett då jag dykt i korallrev i filippinska vatten. Men det som det skrivs om mest idag är att koraller skadas av varmt vatten (kallt vatten har även på senare år dödat korallrev utanför Floridas kuster). 2016 och 2017 var det omfattande blekning av koraller på stora Barriärrevet. Nu är dock forskarna optimistiska, full fart på äggproduktionen och många koraller har tagit upp sina alger igen vilka korallerna spottade ut då det blev för varmt. Detta är en förutsättning för äggproduktionen.

http://www.abc.net.au/news/2017-09-29/coral-regeneration-raises-hopes-for-great-barrier-reef-recovery/9001518

Jordens levande varelser är mycket anpassningsbara det är en sak vi inte ska glömma. Men givetvis bör vi undvika att släppa ut plaster i vattnet, att låta förorenat vatten rinna ut, att inte fiska med dynamit i korallreven. Temperaturen är det svårare att göra något åt.