Dagens bild  10 oktober 2017

Isbjörnarna är många och mår prima

Läs gärna Siberian Times och titta på dess unika bilder av mängder av isbjörnar.

Denna bild är helt unik. Isbjörnar är inga flockdjur. I centrum finns det en strandad val som är mat till dem. Man har tidigare sett strandade valar med flera isbjörnar men aldrig i dessa mängder. Och det är också klart att finns det ingen is går dessa björnar upp på land.

Dessa bilder visar att trots mer avsmältning av sommarisen så mår isbjörnarna bra och de förökar sig bra. Klimatalarmister som valt isbjörnen som sin ikon gjorde ett mycket stort misstag.