Dagens bild  september 2017

Jorden blir allt grönare säger forskare men hur är det, ökar öknarna i storlek?

Enligt NE, National Encyklopedins fysikläromedel så förväntas jordens öknar att bli större och enligt en film de rekommenderar med bla SNF mår jorden allt sämre.

Hade jordens gröna växttäcke minskat med ca 11 % och hade bladmassan minskat på stora områden hade jag trott dem men nu råkar det vara tvärtom

År 2003 publicerade Nasa en artikel med titeln ”Global Garden Gets Greener” och i denna artikel finns nedanstående viktiga karta.

Mellan 1982 och 1999 ökade jordens grönska med 6 %.

“Between 1982 and 1999, 25 percent of the Earth’s vegetated area experienced increasing plant productivity—a total increase of about 6 percent,” says Ramakrishna Nemani, the study’s lead scientist.https://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalGarden/

Denna studie som började 1982 fortsätter.

År 2013 publicerades följande artikel på detta tema. Titeln var “A Global AssessmentofLong-TermGreeningandBrowning. TrendsinPastureLandsUsingtheGIMMSLAI3gDataset” https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20140011867.pdf

Jorden fortsatte att grönska.

Kanske ska du läsa följande studie också när du ändå håller på. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2010.03347.x/full

Det var en stor metastudie som visar att med varmare klimat blir det mer biomassa speciellt hos träd.

År 2016 publicerades följande kartbild av Jorden, producerad av Nasa som visar att jorden blivit ännu grönare på ännu fler platser. ”From a quarter to half of Earth’s vegetated lands has shown significant greening over the last 35 years largely due to rising levels of atmospheric carbon dioxide, according to a new study published in the journal Nature Climate Change on April 25.”
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth

Nu säger man att upp till hälften av jorden har blivit grönare och att detta beror på ökad CO2-halt i luften. Bra eller hur. Om jorden mår dåligt som somliga säger varför bir den då grönare och grönare.

Det sägs att “Results showed that carbon dioxide fertilization explains 70 percent of the greening effect, said co-author Ranga Myneni, a professor in the Department of Earth and Environment at Boston University.”

Se även filmen https://www.youtube.com/watch?v=zOwHT8yS1XI

Till och med SVT skriver om att jorden totalt sett blivit grönare trots nedhuggning av regnskog.

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/jorden-blir-gronare?

Tidskriften Forskning och Framsteg skriver om samma sak.

http://fof.se/tidning/2015/5/artikel/flervaxter-gor-jorden-gronare

“Despite decades of deforestation, the Earth is getting greener” är rubriken på en annan artikel. Se http://theconversation.com/despite-decades-of-deforestation-the-earth-is-getting-greener-38226

I tidskriften The Spectator ställs frågan, ”Varför vill ingen veta att världen blir grönare”.

https://www.spectator.co.uk/2016/10/the-world-is-getting-greener-why-does-no-one-want-to-know/

Svenska tidningar skriver inte så mycket om detta. Intresset för detta är mycket måttligt. I bästa fall skriver de om att vår fjällvärld blir grönare. Det passar inte in i den demagogiska propagandan om global uppvärmning som svenska tidningar är så bra på, därför skrivs det knappast inget om detta.

Vill du läsa om denna positiva utveckling i Sverige så rekommenderar jag ” ”FJÄLLNATURENS NYA ANSIKTE - EN GRÖN PAUS I NEOGLACIALEN” av Prof em Leif Kullman, vår främste forskare på fjällvärldens förändring. Se http://www.kullmantreeline.com/empty_16.html

Ett stort undantag i tidningsbranschen är Anders Bollings Framstegsblogg.

http://www.dn.se/blogg/framstegsbloggen/2014/02/14/om-oknarnas-forgroning/

Följande positiva kartbild hade han med en dag.

Kartan visar förändringen under 1981 2007. Allt som går åt grönt visar ökningen.

Men han skriver också om sin upplevelser under sin skoltid. Han fick veta hur öknarna blev allt större.

Sedan berättar Anders Bolling hur historien fortsatte genom Prof Helldéns arbete.

Detta med ökenspridning fanns med mer specifikt i läroböcker i NkA under 80-talet. Samtidigt under 80-talet avslöjade professor Ulf Helldén och hans forskarlag vid Lunds Universitet att ökenspridningen var en myt. Sahara galopperade inte söderut med flera km per år. Det har dock visat sig vara en mycket seg myt.

Varför då inte hellre berätta den inspirerande historien om ”Mannen som stoppade öknen” om Yacouba Sawadogos. Det finns också en film om hans verk. Det visar hur enskilda människors initiativ och kreativitet kan göra underverk. https://thelogicalindian.com/story-feed/achievers/the-man-who-stopped-the-desert/

Visst kan vi människor hjälpa till med att göra jorden grönare.  

 Ett namn som dyker upp här är Chris Reij som i en artikel i New Scientist 2008 berättar om hur mycket grönare det blivit i Sahel området då han återvänder till detta område efter att ha arbetet där när det var som värst. Det område som drabbades så mycket på 80-talet av svältkatastrofer. ”Can´t see the desert for all the trees” är rubriken på artikeln. http://www.newscientist.com/article/mg19726491.700-interview-cant-see-the-desert-for-thetrees.html   Tyvärr ligger artikeln bakom en betalvägg men den går bra att beställa via bibliotek.

 Denna artikel skrevs 2008 och många utländska tidningar skrev om detta. Blev väldigt glad då jag läste denna artikel och berättade detta med detsamma för mina elever. De blev mycket förvånade när de fick höra detta, det var tvärtemot vad de fått höra tidigare. Samtidigt höll jag koll på svenska tidningar om de skrev om detta. Men inget skrevs om detta i vanliga svenska medier. Endast ”Illustrerad Vetenskap” tog upp detta med Sahelsområdets förgröning i en större artikel. 

Men tillbaka till detta med Ulf Helldén!

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/718046?programid=412

Lyssna på programmet som Sveriges Radio har kvar. Trenden går mot en grönare värld.

Mycket intressant om Ulf Helldén.

Fler kartor med förgröningen!

Även i år har det publicerats artiklar som visar den positiva utvecklingen

https://phys.org/news/2017-05-atmospheric-carbon-dioxide-global-greening.html

För att jordens grönska skulle minskas skulle jorden behövas att bli kallare som under istiderna. Då minskade den gröna biomassan väsentligt.

Under istidens maximum var öknarna större och torrare, tundraområdena var större och gränserna var förskjutna söderut. Där det stora barrskogsbältet finns idag på norra halvklotet var det både nedisat och stora tundramarker. Regnskogarna var betydligt mindre till ytan. Där det idag finns regnskog var det tidigare stora områden med savannlandskap. Motsvarigheten till dagens tempererade lövskogar var minimala. Temperaturen var även ett par grader lägre i områden runt ekvatorn. En slutsats som kan dras av ett jämförande studium mellan vegetationskartor av idag och då istiden hade sin största utbredning är att klimatet förutom att det var kallare även var extremare. Denna tid var en svår tid för olika djur och en del djurarter tillhörande megafaunan i Nordamerika dog ut. Se nedanstående kartor för jämförelse.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Last_Glacial_Maximum_Vegetation_Map.svg

Så slutsatsen är att ökande CO2-halt i första hand leder till ”Global Greening” inte ”Global Warming”