Dagens bild  vecka38 september 2017

Tidigare gjorde jag en genomgång av läroböckernas skrämselpropaganda angående det framtida klimatet. Denna genomgång illustrerade jag med följande bild och önskemål.

Läs gärna min artikel

http://www.lagmansnatursida.se/rutan/skolans%20larobocker%20och%20klimat.pdf

Nu är ett nytt digitalt läromedel på gång gjort av NE, alltså Nationalencyklopedin. Blev besviken då jag hittade samma skrämselpropaganda i detta nya digitala läromedel under rubriken ”Klimatförändringens effekter”.

”Räkna med fler och kraftigare orkaner”, ”öknarna breder ut sig”, ”Det ser ut att vi går en dyster framtid till mötes”.

Inga roliga saker precis.

Som lärare tycker jag att inte att vi ska ha denna skrämselpropaganda i våra barns läromedel. Vi har haft tillräckligt av detta under de senaste decennierna.

Läs också min uppsats: ”Våra barn är det bästa vi har! –  Tycker vi verkligen det i det svenska skolväsendet? Varför skrämmer vi dem då så mycket?”

http://www.lagmansnatursida.se/miljoundervisning%20del1.pdf

Här är vad NE säger:

Nu är det så att vi kan jämföra detta med vad IPCC/FN:s Klimatpanel säger i IPCC WGI AR5 (den tekniska utredningen om klimatet) om orkaner. Dessa ska troligtvis minska något till antalet enligt IPCC.

Kap 2.6.3 s 216 säger

Här pekas Norra Atlanten ut för i 14 kapitlet säger man att det är en robust uppgång i Norra Atlanten. Skribenterna i IPCC tekniska rapport har lite olika slutsatser. Se gärna deras diagram på samma sida.

Det finns inga trender säger de om Nordatlanten och i kap 14 säger de att tropiska orkaner ska minska eller bli oförändrade i antal medan orkaner utanför tropikerna (ETC) bara ska minska ett par procent.

Vi tar lite från 14.6.3

De påpekar att modellstudier indikerar en ökning av de största orkanernas intensitet men i IPCC:s rapport kritiserar de sina egna modeller, kap 11. Deras bild av modellernas tvivelaktiga värde i framtiden kan du se här. Bakåt stämmer de väldigt bra. http://www.lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka21/db16maj25.htm

Inte ens egna IPCC:s forskare som göteborgaren professor Ulf Molau håller reda på vad IPCC skriver i den tekniska rapporten WGI. Se http://www.lagmansnatursida.se/ipcc/IPCCmote.pdf  en kortare version publicerades på KU. (Kände mig tvungen att publicera detta.)
http://www.lagmansnatursida.se/ipcc/Oreda%20inom%20IPCC%20grupper.pdf

Artikeln fick titeln ”Intern oreda inom IPCC:s arbetsgrupper”.

Det finns mycket att säga om detta, speciellt om Nordatlanten som nu efter en period av orkantorka, 12 år - den längsta perioden av lugn sedan mitten av 1800-talet för östra USA när det gäller de stora orkanerna 3-5. Nu när det har dykt upp ett par är media snabba att beskylla människan för detta. Ingen kommentar om att ingen större orkan har gjort ett ”landfall” på 12 år vilket är något unikt lugnt.

När det gäller orkanerna i Atlanten se mina artiklar på KU: http://www.klimatupplysningen.se/2016/01/10/orkanerna-atlanten-del/

http://www.klimatupplysningen.se/2016/01/11/orkanerna-atlanten-ii/

Nåväl, en enkel lärare som jag som skriver om orkaner, kan det vara trovärdigt tänker kanske någon läsare. Till den andra artikeln fick jag en kommentar av Professor Lennart Bengtsson, ett svenskt världsnamn inom meteorologin. Han har varit professor vid Max Planck Institutet i Hamburg och även vid University of Reading England. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Lennart_Bengtsson

Lennart Bengtsson 2016/01/11 kl. 18:01 (bla en replik till en kommentator vid namn Björn)

Björn

”Du får ursäkta min oartighet men vad Du skriver om solfläckar och fördelningen av orkaner i Atlanten etc är faktiskt rent nonsens. En orsak till den förändrade fördelning, där jag faktiskt har skrivit en artikel, (J ofGeophysical Research) är helt enkelt en följd av det före satelliterna var lättare att observera orkaner som träffade land än långt ute till havs. Det är med andra ord en ren bias. Numeriska modeller visar faktiskt en minskning av antalet tropiska orkaner i ett varmare klimat och när det blir lika varmt som i de allra hemskaste projektionerna försvinner de nästan helt. Ett problem är den inrotade föreställningen att tropiska orkaner bara är en följd av varmt havsvatten, än viktigare är atmosfärcirkulationen. Det är precis därför som det är färre orkaner i Atlanten under ett El Nino år.

För övrigt är det glädjande med lärare som Rutger Staaf inte minst för eleverna.”

Visst är jag stolt över en sådan kommentar av en forskare som Lennart Bengtsson som kan sin sak.

Min anmälan till granskningnämnden

SVT älskar att föra fram idén om ett ökande antal orkaner. Själv har jag anmält dem till granskningsnämnden men denna nämnd besitter inte ett vetenskapligt tänkande. De tycker att det är helt OK att man i ett program om orkaner på Nordamerikas östkust presenterar en metod som gör att man kan gå 7000 år tillbaka i tiden men att man inte talar om det främsta forskningsresultat av denna metod. Den slutsats man kunde dra var att vi nu lever i en lugn orkanperiod och att det var mycket värre förr i tiden.

På denna länk finner du hela historien: http://www.lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka49/db16dec08.htm

Nedan finner du en del av det vetenskapliga rapporterna om detta.

I denna rapport framhåller forskarna varmt Atlantvatten som främsta orsaken men eftersom det var under så lång tid är det tveksamt om det är den rätta förklaringen. Under det första årtusendet av vår tideräkning var det både kalla och varma perioder. Exempelvis var det en köldperiod under folkvandringstiden och det bildades tom is på Nilen i höjd med Kairo. Men skulle det ha varit varmt vatten en del av tiden så är det nog svårt att skylla på människan.

Det är verkligen beklämmande hur olika grupper försöker prata upp detta med framtida orkaner.

Bla skrev jag till granskningsnämnden så här: ”Det är egentligen märkligt hur många människor som är inblandade i detta att prata upp orkanfrekvensen. Journalister, redaktörer, politiker, miljöaktivister, läroboksförfattare, lärare och till och med vissa författare i IPCC i dess fjortonde kapitel men inte i andra kapitlet i AR5, WGI. I alla våra läroböcker i NO både på högstadiet och gymnasiet talas det om ökande extremväder och stormar i framtiden och redan nu har stormarna ökat. Det tycks inte vara någon hejd på att skrämma våra barn inför framtiden. Och till detta kan vi nu lägga SVT och Kunskapskanalen som inte bara försöker att prata upp orkanfrekvensen utan till och med försvarar detta. När verkligheten inte stämmer med kartan så måste tydligtvis verkligheten ändras inte kartan. Statistik från hela världen visar på en fallande trend med stora orkaner. IPCC författare i 14 kap i AR5 WGI tyckte sig hitta en robust uppgång som försvann då den sattes i relation till mätmetodernas förbättring. I kap 2 hade man insett att på lång sikt var det en minskning. Under denna minskande trend finns det alltid mindre uppgångar och nedgångar.”

Och nu ska också NE hjälpa till med att prata upp orkanfrekvensen.

Till sist ett par diagram från USA:s östkust som nu har varit aktuellt.

Diagrammet nedan omfattar endast orkaner/hurricanes. Ljust färgade staplar är de olika kategorierna 1 – 5, brun stapel är det sammanlagda antalet orkaner under 20-årsperioder.

Sista området är omräknat med antagandet att orkanerna fortsätter i samma takt som mellan 2001 till 2014. En av orsakerna till den höga stapeln är den stora energiurladdningen 2005.

Det första diagrammet är ett diagram som jag själv gjort över orkaner som gjort ett ”landfall” alltså gått in över en kust. Diagrammet är baserat sammanställningar som gjorts av Chris Landsea, en framträdande orkanforskare vi NHC i Miami. Det undre har han själv gjort men där har han inte skiljt ut de olika kategorierna.

Under 1900-talet, sedan lilla istidens slut har vi haft en ökande medeltemperatur på ca 1 grad.

Bland de stora orkaner som gör ett landfall ser vi ingen ökande trend. Senaste diagrammet från Chris Landsea, om orkaner som drabbar USA, visar en sjunkande trend.

Fig 1. Continental U.S. hurricanes from 1900 through 2014. The time series is derived from the updated format of the Atlantic hurricane database (HURDAT2; Landsea and Franklin 2013) with results from the reanalysis (Landsea et al. 2008, 2012, 2014; Hagen et al. 2012) incorporated through 1955. The red curve provides a 1–2–1 filter applied twice to smooth interannual variability. The black line provides the linear trend.

http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-13-00211.1  Volume 96, Issue 7 (July 2015)

Vem kan med gott samvete i behåll hålla på med att skrämma våra elever med ökande stormar och extremväder I framtiden?

Lennart Bengtsson som även arbetat med datasimuleringar av det framtida vädret skrev i kommentaren till min andra artikel om Atlantstormar så här ”Numeriska modeller visar faktiskt en minskning av antalet tropiska orkaner i ett varmare klimat och när det blir lika varmt som i de allra hemskaste projektionerna försvinner de nästan helt.”

Nedan några citat från Lennart Bengtsson.

NE skrev även att öknarna ska breda ut sig. Detta är lika fel. Ska göra en liknande sammanställning om detta.

De skriver om en dyster framtid för våra barn när det gäller klimatet. Men.

 

Vi har redan ett facit och lever i det!

För ca 5000 år sedan började den period som vi kallar Neoglaciationen. Det var varmare under stenåldern, alla mindre landglaciärer var bortsmälta även de stora på Island. Nu med denna nedkylning återbildades dessa glaciärer och trots vissa märkbara värmeperioder sedan den tiden har klimatet sakta men säkert blivit kallare och glaciärerna har vuxit till. Den kallaste perioden under denna tid var den lilla istiden som slutade i slutet av 1800-talet. Sedan dess har klimatet förändrats och blivit mycket bättre. Och vi har nu efter 100 år av stigande temperatur ett facit.

1.      Sommarisen i Arktis är mindre vilket har gynnat isbjörnarna. I Barents hav och Tjuktjerhavet norr om Berings sund där sommarisen har smält mest är isbjörnarna extra feta med många ungar.

 

2.  Temperaturen i Arktis har stigit men inte sommartemperaturen, det är vintemperaturen som är högre. Exempelvis -27 grader istället för – 32 grader enligt DMI som har en viktig mätstation på norra Grönland. Is bildas lika bra vid -27.

3.  Våren kommer tidigare runt Arktis, frostnätterna kommer senare på hösten.

 

4.  Vi har fått en längre växtsäsong vilket är gynnsamt för de flesta levande varelserna.

 

5. Trädgränsen längs den skandinaviska bergskedjan har klättrat upp längs bergssidorna och växtlivet i fjällen är numera rikare än tidigare. Fast det är fortfarande ca 150 m kvar till den nivå som trädgränsen nådde på medeltiden. Och ytterligare ett par hundra meter till trädgränsnivån på stenåldern.

 

6.  Mindre snö under vårmånaderna fast snöytan ökar något under vintermånaderna.

 

7.  Tyvärr är temperaturerna i juli månad i vårt land lägre än vad det var på 30-. 40- och 50-talet.

 

8.  Antalet orkaner visar en minskande trend och speciellt tydligt är detta kring Australiens kuster. Den nuvarande orkanfrekvensen är den lägsta på 1500 år.
Se gärna
http://www.abc.net.au/local/stories/2014/08/07/4062792.htm


9.  Jorden blir totalt sett grönare och öknarna minskar i area. Läs gärna vad Prof Ulf Helldén i Lund skriver. Se https://www.fokus.se/2008/09/myt-att-oknar-sprider-sig/

 

10. Havsytan stiger 1–2 mm/år längs våra kuster enligt de fasta mätarna, mareograferna.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL064177/full Ca 3 mm är ökningen ute till havs ca 20 mil från kusterna enligt satelliterna. Någon väsentlig ökning i hastigheten av havsstigningen har inte uppmätts, fast på detta område härjar domedagsprofeterna extra mycket.

 

11. De mindre glaciärerna ha minskat på många områden och denna minskning började för det mesta i  mitten av 1800-talet, men i Sydamerika tjuvstartade denna process i slutet av 1600-talet.


12. Antarktis har enligt de senaste mätningarna enligt Nasa hela tiden ökat något i storlek. Det är mer sannolikt att Jorden och Venus ska kollidera i rymden än att Antarktis ska smälta.

Problemet är att allt för många tror att man enkelt ska kunna extrapolera trenden med en ökande temperatur flera hundra år framåt i tiden. Så fungerar inte klimatet.

En testfråga till dig som läser detta:

Dags att ställa frågan hur mycket växthusgaserna har ökat sedan slutet av 1800-talet. Du har ju fått höra att de ha ökat så mycket.

Svaret är ca 1 %,

Det finns omkring 10 000 ppm växthusgaser mest vattenånga i genomsnitt i atmosfären, ökningen av CO2 är drygt 100 ppm. I tropikerna finns det uppemot 40 0000 maximalt men mera normalt mellan 20 000 och 30 000 ppm, 2–3 % vattenånga.

Kan vi då bunta ihop dem på detta sätt. Otvivelaktigt. I alla sammanhang glömmer man bort att vattenångan är den viktigaste växthusgasen. Vattenånga och koldioxid är överlappande i de våglängdsband där de genom sin absorption av värmestrålning fördröjer utstrålningen av långvågig infraröd strålning. Det är därför IPCC skriver att en ökad mängd CO2 i tropikerna har i stort sett ingen betydelse. Vattenångan är redan absorberande med full effekt i de våglängdsband där CO2 är absorberande.

Största delen av växthuseffekten kanske ca 70 % är dessutom knuten till området mellan 30 grader norr och 30 grader syd. Mest vattenånga och mest solinstrålning mellan dessa breddgrader.

Kan då vattenångan variera så mycket att det påverkar växthuseffekten? Javisst!

Två exempel.

1.

Ökningen av vattenånga i stratosfären anges förklara ca 30 % av uppvärmningen under 80- och 90-talen enligt en känd forskare som Susan Solomon. Hon och hennes medförfattare påstår http://www.noaanews.noaa.gov/stories2010/20100128_watervapor.html att minskningen av vattenånga i stratosfären är en förklaring till att temperaturen stått ungefär stilla sedan 1998. 30 % av temperaturuppgången under 90-talet skulle enligt dessa forskare kunna förklaras med ökningen av vattenånga i stratosfären. Orsaken till dessa förändringar var inte kända då och kanske inte nu heller. Eftersom stratosfärsvattenångan minskat och därmed också dess effekt trots ökad CO2-halt i atmosfären kan det väl inte vara människors fel. Kanske är det brist på vulkanutbrott sedan Pinatubos utbrott, vulkanerna spyr upp vattenånga i stratosfären enligt IPCC AR5.  

2.

Minskningen av vattenånga i atmosfären ovanför Stilla Havet påverkar växthuseffekten i hela världen.

”The atmospheric and surface greenhouse effect over the tropical monsoon-prone regions is found to contribute substantially to the global total. Furthermore, the downward tendency of cloud activity leads to a greenhouse effect hiatus after the early 1990 s, prior to the warming pause. Additionally, this pause in the greenhouse effect is mostly caused by the high number of La Niña events between 1991 and 2014. A strong La Niña indicates suppressed convection in the tropical central Pacific that reduces atmospheric water vapor content and cloud volume. This significantly weakened regional greenhouse effect offsets the enhanced warming influence in other places and decelerates the rising global greenhouse effect”. http://www.nature.com/articles/srep33315#Fig2

Vattenångan är så viktig att lite extra CO2 har ingen större betydelse. Vi kanske kan säga att det är volymerna som gör det.

Så tycks det vara över Stilla havet som täcker ca en tredjedel av jordens yta. Mindre vattenånga i atmosfären på denna plats får konsekvenser för hela jordens växthuseffekt.

Men något verkar ha börjat hända

1. Inte längre någon stigning av trädgränsen enligt Leif Kullman vårt lands främste expert på trädgränserna i den svenska fjällkedjan.Se http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/Tradgrans-i-fjallen-webb.pdf

2. Temperaturen i världshaven har börjat sjunka speciellt Atlanten.

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/7/074004#erlaa2f23s5

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017JC012845/full

Samma sak gäller Stilla Havet men i indiska Oceanen ökar temperaturen. Fast Stilla Havet är betydligt större så sammantaget är det en sänkning av havstemperaturen.

Variationen av temperaturen hos ytvattnet Nordatlanten kan du se här. Från 1500-talet fram till vår tid. Ett diagram gjort efter uppgifter från amerikanska NOAA

3. Rekordisbildning på Grönland enligt DMI, Danmarks Meteorologiska Institut.

4. Sommarisen minskar inte längre i Arktis.

Kanske kommer vi än en gång att få erfara det cykliska beteendet hos klimatet.

Till sist vill jag än en gång rekommendera videon med en av de ansvariga för borrningarna på Grönland. Ett av världen främsta geovetenskapliga projekt.

Rekommenderar denna film om forskningen på Grönland. På bilden ser du Professor Jørgen Peder Steffensen. Du kan läsa mer om honom här: http://www.nbi.ku.dk/english/namely_names/2016/joergen-peder-steffensen-appointed-professor-of-glaciology/

Bland annat sägs det följande om honom och hans forskning,“The ice core from the NordGRIP drilling is the most important core in Greenland, because there we got not only climate data for the entire ice age, but also for the previous interglacial period, the Eemian,” explains Jørgen Peder Steffensen.

Purely scientifically, he has co-authored approximately 90 articles and was the first author of a handful. In particular, he works with the dust and chemistry in the ice cores and the stratigraphic analysis of the cores, which leads to precise dating and he is one of the most cited authors in geophysics in Denmark.

For Professor Jørgen Peder Steffensen, the interest in history includes Denmark’s history, world history and the Earth’s climate history”.

Han står tillsammans med sin fru, också professor, i spetsen för ett av världens främsta geofysiska forskningsprojekt, isborrningarna på Grönland.

På bilden så visar han vad Grönlandsisen berättar om forntida temperaturer. Den kallaste perioden på de senaste 10 000 åren var omkring 1875 och det är denna tid som vi jämför med. Det var slutet på den lilla istiden vilket gör det så svårt att säga om den senaste uppvärmningen är naturlig eller orsakad av människan.

Våra media skriver aldrig om denne forskare! Här är länken till filmen https://vimeo.com/14366077

När du ändå är igång kanske denna video även kan intressera dig. Om medias alarmistiska inriktning.

https://vimeo.com/14383566
Media har en stor skuld i denna uppjagade syn på framtiden.

John Christy, professor och ansvarig för satellitmätning av jordens temperatur vilket sker från en NASA-satellit.

Han säger att skadorna har ökat av väderhändelser på grund av fler människor och mer välstånd än för 100 år sedan. Men han säger samtidigt att skadande väderhändelser har inte ökat.