Dagens bild vecka36 september 2017

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-sjatte-massutrotning-pagar

De skriver ”Av 27.500 undersökta arter av landlevande ryggradsdjur har en tredjedel minskat i utbredning de senaste årtiondena. Bland tusentals hotade djurarter har över hälften av individerna försvunnit."

Kan detta verkligen stämma? Säkert stämmer det i ett antal fall men i andra fall har man inte undersökt förhållandena med ordentliga metoder. Detta har klargjorts i studier i den malaysiska delen av Borneo.

Du kan även läsa hur många däggdjursarter och fågelarter som utrotats sedan år 1500. Se http://www.lagmansnatursida.se/Utrotning%20av%20djur.pdf  och efterskriften http://www.lagmansnatursida.se/utrotning.pdf

Nyss utkommit är en artikel med noggranna studier i skogar på Borneo påverkade av människor genom nedhuggning. Se http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000632071630605X

Med hjälp av kamerafällor upptäckte man att djurtätheten var högre i skogar som var delvis nedhuggna och söndertrasade av människor än i gamla orörda skogar. Varför nu detta? Detta är gamla kunskaper hos biologer. I en ung och uppväxande skog finns det mer mat för fler djur, mer skott och blommor. Djurlivet var 28 % högre i dessa undersökta områden. En del smådäggdjur var över 100 % vanligare. Detta förvånade forskarna. Även orangutanger klarade sig bättre än förväntat. Men planterar man oljepalmer minskar djurlivet med ca 50 %. Men säger forskarna att mer studier behövs.

Hugger man ned en regnskog och sedan låter marken vara kommer skogen snart tillbaka. Fladdermössen flyger över nedhuggna områden och släpper sina lortar vilka ofta innehåller fröer av träd. Dessa fröer gror och sedan kommer fler trädarter att växa upp i skydd av dessa. En regnskogs återkomst går snabbt. Men om marken svedjebrukas tar det givetvis längre tid.

Lite då och då hittar forskarna djurarter som man trodde redan var utrotade. I Brasilien hittade man nyligen en apart som man inte sett på 80 år och då den sågs var det bara ett enda exemplar. https://news.mongabay.com/2017/08/monkey-rediscovered-in-brazil-after-80-years/

Många djurarter har alltid varit sällsynta.

Hur ska människan och djur kunna leva tillsammans inom samma område?

1.     Vildmarkskorridorer


Vid anläggning av plantager sparas vildmarkskorridorer. I dessa korridorer är djurlivet överraskande rikt. Se
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1940082916683523 Dessa korridorer böra vara minst 200 meter breda helst vid sidan av vattendrag för att även de större djuren ska ta sig fram, djur som tigrar, tapirer solbjörnar och elefanter.

 

2. Naturreservat där djuren får vara ifred på nätterna men som människor kan bruka på dagtid. Exempel på detta är Chitwan National Park http://daytoursnepal.com/jungle-safari/chitwan-national-par


Läs följande:
http://csis.msu.edu/news/Tigers_conservation


Carter spent two seasons setting motion-detecting camera traps for tigers, their prey and people who walk the roads and trails of Chitwan, both in and around the park. Chitwan, nestled in a valley of the Himalayas, is home to about 121 tigers. People live on the park’s borders, but rely on the forests for ecosystem services such as wood and grasses. They venture in on dirt roads and narrow footpaths to be ‘snared’ on Carter’s digital memory cards. The roads also are used by military patrols to thwart would-be poachers.

Carter’s analysis of the thousands of images show that people and tigers are walking the same paths, albeit at different times. Tigers typically move around at all times of the day and night, monitoring their territory, mating and hunting. But in the study area, Carter and his colleagues discovered that the tigers had become creatures of the night. The camera’s infrared lights document a pronounced shift toward nocturnal activity. People in Nepal generally avoid the forests at night. Essentially, quitting time for people signals starting time for Chitwan’s tigers. So far, it appears tiger population numbers are holding steady despite an increase in human population size.

Turister och de som brukar marken är i reservatet på dagtid. Under natten går tigrarna på samma vägar o stigar. Tigrarna är här nattlevande.