Dagens Bild - 24 augusti 2017

En frimärksbild av Ibn Khaldun. Han levde på 1300-talet och var av en jemenitisk släkt/stam som hade slagit sig ned i bl.a. Spanien. Han räknas som den siste av de stora arabiska lärde. En historiker av rang.

Om honom sägs det kortfattat i Britannica online "Ibn Khaldūn, in full Walī al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī Bakr Muḥammad ibn al-Ḥasan Ibn Khaldūn    (born May 27, 1332, Tunis [Tunisia]—died March 17, 1406, Cairo, Egypt), the greatest Arab historian, who developed one of the earliest nonreligious philosophies of history, contained in his masterpiece, the Muqaddimah (“Introduction”).

En historiker av rang alltså. Har börjat att läsa honom, en bok om honom och hans berömda bok Muqaddimah en introduktion till historieskrivning. Han fick uppleva digerdöden på 1300-talet och han fick se en stor del av sin släkt drabbas och dö. Som ung intelligent man blev han snabbt anlitad av olika furstar vilket ledde till avundsjuka bland de äldre byråkraterna som de olika furstarna hade.

I inledningen till sin bok beskriver han hur kritisk en modern historiker bör vara. Man bör ifrågasätta otroliga uppgifter och berättelser bör granskas kritiskt. Han visar på ett antal exempel från den arabiska traditionen som vid kritisk granskning inte visar sig hålla måttet. Han ifrågasätter även berättelser ur bibeln men som troende muslim granskar han inte koranen på samma sätt. 

Han ger sin och sina samtidas syn på ett antal företeelser. Han skriver om beduiner som de mest opålitliga människor som finns. De är bara ute efter att röva och plundra och förstöra det som andra människor har skapat.  Han ägnar ganska stort utrymme åt att motivera denna syn och ge exempel på hur beduiner beter sig.

Afrikanerna jämför han med djur. Han skriver att "Negro nations are, as a rule, submissive to slavery because(Negroes)have little that is (essentially) human and posses attributes that are quite similar to those of dumb animals, as we have stated." Vad jag förstår återger han generellt arabernas syn på svarta. Araberna hämtade miljontals slavar från Afrika under århundradenas gång.

Han beskriver hur lata och bekväma araberna blev efter sin erövring av en stor del av den forntida världen. Att flytta från tält till slott gör människan bekväm. Han berättar om arabernas krigföring, tekniken och krigen med de kristna.

Han talar om det heliga kriget som en förpliktelse som gäller alla muslimer. Det ena året deltar muslimer i heligt krig mot de kristna och nästa år gör de en pilgrimsvandring till Mekka. I boken om honom får vi veta en del om alla krigen mellan de arabiska småfurstarna i Nordafrika. Och i dessa, berättar han, används europeiska legosoldater som tjänar småfurstar i Nordafrika för att underkuva andra araber och berber. Men dessa kristna soldater går inte att använda i heliga krig säger han, för då är det inte pålitliga, de kan då vända sig mot sina arabiska herrar.

Det var som sagt lite från Ibn Khalduns bok. Spännande att läsa en "upplyst" arabisk 1300-talsförfattare. Ska fortsätta att läsa honom.