Dagens bild 23 augusti 2017

Majskolvar som du inte brukar se dem. Vi kan ju bara köpa gula majskolvar i våra affärer. Majs är världens främsta stapelföda, på andra plats kommer vete, på tredje plats kommer ris och på fjärde plats kommer potatis. Finns det vild majs?

Det finns ingen vild majs. Majs är ett resultat av indianska växförädlares arbete. Någon gång för över 6000 år sedan lyckade de framställa majs ur ett gräs som kallas teosint. Ett gräs om är lika högt som majs men till skillnad från majs är det grenat med flera lika långa stjälkar.

Majs blir vanligtvis upp till 3 meter högt men den högsta majsstjälk som någonsin mätts upp var 10,3 meter hög. Varje år producers det över 880 miljoner ton med majs och USA är den största producenten.  Se på bilden nedan en jämförelse mellan majs och teosint.


Som du kan se av bilden är teosintens “frökolvar” bara en bråkdel av majsens. Dessa växter har samma kromosomantal, 20 st vilket gör att det är i grund och botten samma art och teosinten kan korsas med majsen.

En närmare jämförelse mellan teosint och blåmajs. Vilken skillnad eller hur?


Världen står i tacksamhetsskuld till dessa duktiga indianska växtförädlare som lyckades med att förvandla teosinten till majsen. De tog tillvara på teosinter med förändrade kromosomer och förändrade gener och korsade dessa med varandra och resultatet blev den majs som är så viktig för många människor idag. Denna fantastiska växtförädling ägde rum i Mexico och det var Columbus som tog majsen till Europa. Tur kanske att inte Greenpeace fanns på den tiden de är ju motståndare till växtförädling mha genteknik. Själv undrar jag hur lång tid det kan ta för de hundratals forskare som håller på med genteknik på växter att göra något liknande som de indianska växtförädlarna gjorde en gång i tiden.

Idag äter vi inte bara majs utan vi gör även etanol av den och kör bilar på den. 15 % av USA:s skörd av majs går idag till etanolproduktion och det blir 24 miljarder liter, 25 kilo majs ger grovt räknat 10 liter etanol. USA:s stora satsning på etanol från majs har gjort att världsmarknadspriset på majs har stigit och det har blivit dyrare för fattiga människor att kunna köpa majs för att äta sig mätta.

Är det riktigt att göra drivmedel av det som kan vara mat för djur och människor? USA:s produktion kritiseras från många håll och etanolproduktion från mat kommer troigtvis att bli en parentes i energiproduktionen.