Dagens bild 12 juni 2017


Den västerländska civilisationen - ett utifrånperspektiv

Får jag lov att presentera Ibrahim Al-Buleihi, en intellektuell arab och medlem i den rådgivande församlingen i Saudiarabien.

Han påstår att den västerländska civilisationen har befriat mänskligheten! (håller på med att översätta hela intervjun med honom men den är inte färdig ännu)

Det finns en intervju med honom som du kan läsa här  https://www.memri.org/reports/saudi-intellectual-western-civilization-has-liberated-mankind   och delar av en intervju kan du se här https://www.memri.org/tv/saudi-liberal-americas-actions-are-natural-country-was-attacked-if-islamic-country-was-attacked

Ibrahim Al-Buleihi uppmanar araberna att erkänna den västerländska civilisationens storhet och erkänna bristerna hos i sin egen kultur. Han anser att självkritik är en förutsättning för att göra framsteg.

Vad är då kännetecknen på den västerländska civilisationen?

1.      Viktiga epokgörande upptäcker inom naturvetenskap och medicin som lett till en naturvetenskaplig revolution

2.      Mängder av uppfinningar som utvecklat tekniken på livets alla områden och påverkat livets alla sidor

3.      Tryckandet av miljontals böcker

4.      Demokrati och yttrandefrihet som gjort makten mänskligare

5.      Individens valfrihet och möjlighet till att skapa sin egen framtid

6.      Mänskliga rättigheter som blivit fastställda i nationella lagar

7.      Den har förbättrat livsvillkoren och förlängt livslängden för mängder av människor genom medicin/bekämpandet av sjukdomar, större matproduktion och hygien.

Al-Buleihi säger att allt det fina i livet som vi har runtomkring oss har producerats av den västerländska civilisationen och utan denna skulle våra liv vara mycket torftiga.

Den västerländska civilisationen har gjort mängder av upptäckter och uppfinningar som ingen annan civilisation gjort före den. Alla människor på jorden vill ha del av frukterna av denna civilisation. (Det finns exempelvis mer än tio gången så många bilar som kameler i Saudiarabien).

Detta är en civilisation som förtjänar beundran säger han och det är vår skyldighet att erkänna dess fantastiska överlägsenhet. Endast en blind person kan glömma dess skinande överlägsenhet.

Den västerländska civilisationen har som grundval de grekiska filosoferna men är sedan sin egen produkt. Den står inte i skuld till någon annan civilisation.

(En del vill få det till att vår civilisation har fått värdefulla kunskaper av den arabiska civilisationen och står i skuld till denna. Detta förnekas helt och hållet av Al-Buleihi. De framträdande muslimska filosoferna som as Ibn Rushd, Ibn Al-Haitham, Ibn Sina, Al-Farbi, Al-Razi, Al-Khwarizmi var ett resultat av grekiskt tänkande och de var som främmande fåglar i den arabiska/muslimska civilisationen. De framträdande muslimerna varnade för dem, brände deras böcker och trakasserade dem. De fick inga efterföljare i den muslimska världen men i Europa studerade man deras tankar och drog nytta av dessa.)

Vidare säger han ”Det viktigaste resultatet av den västerländska civilisationen är humaniseringen av politisk makt, att makten delats upp på olika områden och att det etableras en balans mellan de olika områdenas befogenheter. Västerländska civilisationen har gett prioritet åt individens frihet och underordnat sina institutioner, lagar och förfaranden denna princip. I de gamla forntida civilisationerna var individen bara en kugge i maskineriet.”

Tycker alla som Al-Buleihi?

Nej, det finns krafter som försöker förminska storheten i den västerländska civilisationen genom att framhäva vissa sidospår som kommunism och nazism som har uppkommit inom den västerländska civilisationen men som besegrats.

Man pekar också på kolonialism och slaveri som om det bara var västerlandet som höll på med detta. Det senare har tillämpats av alla framträdande civilisationer men det var västerlandet som avskaffade slaveriet och tvingade andra nationer att sluta med detta. Saudiarabien till exempel avskaffade slaveriet först år 1962 efter påtryckningar av västvärlden och Mauretanien kriminaliserade detta först år 2007, det sista landet som formellt avskaffade slaveriet.

Vilka är då de främsta hoten mot den västerländska civilisationen?

Utifrån är det från den muslimska världen och dess sharialagstiftning.

Inifrån är det avsaknaden av att vilja försvara de västerländska värderingarna tillräckligt och det klander mot den västerländska civilisationen som vissa aktivister står för när det gäller miljö och klimat.

Vi måste försvara vår framträdande civilisation!!

Den allra främsta faran illustreras av denna bok, sharialagen.

Det finns människor som kommer till vårt land från den muslimska delen av världen och syndigförklarar vår kultur. Det senaste som vi fick höra i år av en muslimsk predikant/imam var att studentfirandet tillsammans med svenskar var syndigt. Med andra ord vill de absolut inte bli integrerade.

Men varför kommer man till ett land med en kultur som till stora delar är haram?

Vår kultur är ju en kultur med jämställdhet som viktig, grundläggande tanke och vi är fläskätande, öldrickande, sexundervisande, könsblandade, hundägande och numera tågande i Prideparader. Varför kommer då så många muslimer hit? 

Svaret kanske finns här https://detgodasamhallet.com/2016/09/06/nar-svensk-valfard-ar-halal-men-kulturen-haram/

Lästips: Läs vad en före detta svensk islamist, Mohamed Omar, säger och som skriver om detta. Numera kallar sig ”Antikalifen”.

https://detgodasamhallet.com/2017/06/11/jihadisten-drevs-av-ideologi/#more-7705

https://detgodasamhallet.com/2016/03/23/civilisationernas-kamp-ar-verklig/