Dagens bild 8 juni 2017

Finlands temperaturutveckling under 2000 år

Förutom temperaturvariationer visar forskningen hur det finns ett samband mellan Atlantens långperiodiska svängningar (NAO) och temperaturen.