Dagens bild 5 juni 2017

Gång på gång läser vi att tusentals arter hotas av utrotning på grund av befolkningsökning och jakt. Nu visar några forskare att det egentligen inte behövs mer åkermark i utvecklingsländer utan att marken behöver odlas effektivare. En insats på 1 $ ger 3 till 4 $ tillbaka räknat i mat.

Se https://news.mongabay.com/2017/06/crunch-time-for-biodiversity-farming-hunting-push-thousands-of-species-toward-extinction/