Dagens bild 18 maj 2017

Det är svårt att räkna isbjörnar. Men det tycks gå allt bättre för isbjörnarna

https://polarbearscience.com/2017/02/15/baffin-bay-and-kane-basin-polar-bears-not-declining-concludes-new-report/

Isbjörns populationerna i Kanada är inte längre minskande enligt vissa beräkningar. Baffin Bay populationen (BB) som länge betraktats som minskande har nu beräknats till ca 2800 vilket är ett hopp upp från ca 1500 enligt tidigare beräkningar. IUCN beräknar de olika populationerna till mellan 22 000 till 31 000. Kanske ska 31 000 höjas till 33 000. Vill du veta mer om isbjörnen och dess överlevnadsförmåga rekommenderar jag boken av prof Susan Crockford. Isbjörnen är fantastisk överlevare vilket har visats mycket tydligt under senare år. Minskar sommarisen mer är det inget problem för denna överlevare.