Dagens bild 16 maj 2017

Jorden har mer skogar än vad vi förstått tidigare

Info och bild från https://news.mongabay.com/2017/05/drylands-greener-with-forests-than-previously-thought/
Skog från Madagaskar på bilden.

Torrlandsskogarna har varit för dåligt undersökta i global omfattning. Det finns mer av dessa än man trott. Det är frågan om 467 miljoner hektar som inte tidigare funnits med i beräkningen över jordens skogar. Totalt finns det nu sammanlagt 1,079 miljoner hektar sådana torrlansskogar. Jämfört med tropiska skogar som täcker 1,156 miljoner hektar så är ytan i samma storleksordning. Jorden skogsareal ökar därmed med 9 %. Mycket intressant. Varför det är så här är att intresset har varit fokuserat på tropiska och tempererade skogar.

En baobabskog (Adansoniasppi Senegal) under torrtid.

I artikeln ovan läser vi: “The new estimate of dryland forest cover could mean that global carbon stocks are 20 percent greater than we thought they were.

The authors also write that a more prominent role for dryland forests could lead to solutions “to mitigate climate change, combat desertification, and support the conservation of biodiversity and ecosystem services that underpin human livelihoods.””

Artikeln I Mongabay.com baseras på http://science.sciencemag.org/content/356/6338/635