Dagens bild 11 maj 2017

Bild från jägartidning.
Svensk export av tjädrar till Tyskland framgångsrik.

I en artikel i http://www.alltomjaktochvapen.se/svenska-tjadrar-i-tyskland/ sägs det ”Det finns cirka 350 000 par tjädrar i Sverige men i Tyskland har den försvunnit ifrån de flesta områden. Fågeln har en stark plats i den tyska folksjälen och många vill därför se den tilbaka i de skogar där den en gång levde. Ett projekt mellan Sverige och Tyskland har pågått sedan 2012 och det verkar nu ha gett frukt.”

På en trevlig sida kallad ”Natursidan” läser vi om samma sak.
http://www.natursidan.se/nyheter/svenska-tjadrar-gor-succe-i-tyskland/

”Målet med projektet var att på lång sikt kraftigt förbättra de stora skogarna i västra Niederlausitz vid gränsen till Polen. Framgången tillskrivs ett fungerande samarbete mellan tyska myndigheter, två naturreservat, Federal Forest Management Lausitz, the Leibniz Institute of Zoo, Wildlife Research (IZW) och lokala skogsägare.

Studien visar också att de svenska tjädrarna visade en betydande större överlevnadsgrad jämfört med tjädrar som fötts upp i fångenskap innan de släppts ut.

Målet är dock långt ifrån uppnått med projektet. Det finns idag mellan 30 och 40 tjädrar i området och experterna anser att det behövs minst 100 individer för att ett delmål ska uppnås. Därför kommer Naturvårdsverket att skicka fler tjädrar till Brandenburg de närmaste åren.”