Dagens bild 2 maj 2017

Hur är det nu med isen i Arktis?

Diagram från: http://web.nersc.no/WebData/arctic-roos.org/observation/ssmi1_ice_area.png

Under hösten 2016 var isarean lägre än normalt och det skrevs mycket om detta i tidningarna. Just nu är det relativt normalt enligt norrmännen. Ca 330 000 km2 mindre yta dominerat av isen, ca 3 % mindre isarea.

Att observera man räknar med ytor som har mer än 15 % is.

I lördagsnumret av The Economist  http://www.economist.com/news/leaders/21721379-current-trends-arctic-will-be-ice-free-summer-2040-arctic-it-known-today
är de väldigt pessimistiska om sommarisen. Sommarisen var dock inte lika liten 2016 som rekordåret 2012.

Artikeln avslutas med: The scariest possibility of all is that something happens to the ice cap covering Greenland. This contains about 10% of the world’s fresh water. If bits of it melted, or just broke free to float in the water, sea levels could rise by a lot more than today’s projection of 74 cm by the end of the century. At the moment, the risk of this happening is hard to assess because data are difficult to gather. But loss of ice from Greenland is accelerating.

Som vi skrev om i fredags har det varit en rekordbildning av is på Grönland. Att skrämma sina läsare är fult.

What to do about all this is a different question. Even if the Paris agreement is stuck to scrupulously, the amount of carbon dioxide already in the atmosphere, together with that which will be added, looks bound eventually to make summer Arctic sea ice a thing of the past. Some talk of geoengineering—for example, spraying sulphates into the polar air to reflect sunlight back into space, or using salt to seed the creation of sunlight-blocking clouds. Such ideas would have unknown side-effects, but they are worth testing in pilot studies.

The hard truth, however, is that the Arctic as it is known today is almost certainly gone. Efforts to mitigate global warming by cutting emissions remain essential. But the state of the Arctic shows that humans cannot simply undo climate change. They will have to adapt to it.

Dessa domedagsprofeter!! Sommarisen skulle ju redan varit borta 2013! Nu säger de 2040. De har åtminstone blivit lite mer försiktiga.

Under stenåldern var sommarisen borta under stora delar av tusen år. Då var det knappast människan men nu måste det vara människan säger de och skrämmer sina läsare.

Att det är mindre sommaris är positivt. Mer öppet hav som solen kan lysa på, mer planktonproduktion, mer fisk, mer sälar och på våren mer sälungar för isbjörnar att äta och detta leder till fler och fetare isbjörnar.

Det sistnämnda är just det som norrmännen kunnat konstatera i Barents hav. Fler och fetare isbjörnar.

Varför gillar man inte att isbjörnarna blir fler?? Vi återkommer till isbjörnen den 18:e maj.