Dagens bild 28 april 2017

Vad händer på Grönland?? Rekordstor nybildning av is!

De övre diagrammen visa den dagliga isbildningen, de undre visar den kumulativa/ sammanlagda isbildningen sedan 1 sept 2016. Den dagliga isbildningen har gått ner på normal nivå för årstiden från den stora dagliga isbildningen under slutet av 2016. Den kumulativa kurvan är fortsatt hög men i april börjar den gå in i det grå fältet.
 

Men de grå fälten med medel är något annorlunda. Vänstra från 1990–2013, det högra är 1981-2010, alltså medlet är ändrat genom att det kalla 80-talet tagits med.

 

När hände denna förändring?  I april! Mellan 24 och 25 april.

Varför nu detta? Det har varit rekordbildning av is på Grönland. Om man tar med ett medel som också innefattar det kalla 80-talet så kanske inte nybildningen av is blir lika framträdande i diagrammet.

Tipstack till: https://wobleibtdieglobaleerwaermung.wordpress.com/2017/04/25/dmi-aendert-bezugszeitraum-fuer-das-groenlandeis-aktueller-zuwachs-erscheint-nun-geringer/

 

Nybildningen av is närmar sig ca 650 miljarder ton is, lika med 650 Gigaton is. Föregående vinter var nybildningen 576 Gton enligt visa uppgifter.

 

Hur mycket smälter det per år i genomsnitt? Ca 350 Gton is enligt: https://www.weforum.org/agenda/2016/09/greenland-s-ice-sheets-are-disappearing-faster-than-predicted-here-s-why-you-should-care/ De sager “For most of the year, Greenland is white, but things are starting to change. Currently, Greenland is losing 350 gigatonnes of ice annually – 50% from ice melt, and 50% from glaciers moving into the ocean and breaking up into icebergs, which then melt.”

Från 2002 till 2016 har Grönland förlorat ca 3500 Gton is vilket gör ca 250 Gton per år netto.

 

Är det en vändning vi ser nu? Kanske men det behövs minst fem år till för att kanske vara mer säker. Det ska bli intressant att se!

Men varför hade DMI så bråttom att ändra medlet? Varför inte vänta till nästa smältsäsong?


Enligt http://sciencenordic.com/greenland-has-lost-9000-billion-tons-ice-century  har Grönland förlorat 9000-billion = 9000 Gigaton is under de senaste 115 åren vilket motsvarar 25 mm havsytehöjning. Lika stor var smältningen på 30-talet, upp till 300 Gton per år.

 

Smältningen är ca 80 Gigaton netto per år under dessa 115 år. Så avsmältningen har varit större under 2000-talet än genomsnittet.

 

Hur stor är Grönlands isvolym? 2576 Terra ton is = 2.8 milj km3 is.

 

250 Gton is som smälter varje år är ca en tiotusendel = 0.1 promille.

 

Grönlands temperatur.

Grönlands avsmältning

Bilder hämtade från http://notrickszone.com/2016/12/19/scientists-1930s-ice-melt-rates-in-greenland-iceland-were-the-same-as-today-no-net-ice-loss-in-80-years/#sthash.ueK5ku4b.dpbs

 

Med denna större smältning skulle det ta ca 10 000 år för Grönland att smälta bort.

Räknar vi medlet under de senaste 115 åren, 80 Gton så skulle det ta ca 30 000 år för Grönland att smälta bort.