Dagens bild 31 mars 2017

Oorts moln, ett område med ”smutsiga snöbollar” utanför vårt solsystem uppkallat efter den holländske astronomen Jan Hendrik Oort. Han var den förste att förstå förekomsten av detta moln och han gjorde även stora insatser för att förstå vintergatans uppbyggnad. Skalan på bilden är logaritmisk vilket man är tvungen att ha för att få plats med allt och skalan är i Astronomiska enheter, AU (avståndet mellan solen och jorden).

På bilden ovan markeras rymdsonder Voyager har passerat heliopausen och därmed lämnat vårt solsystem. Heliospheren är det område/bubblan som domineras av solvinden, plasmaflödet från solen. När rymdsonderna kommer utanför denna ökar den kosmiska strålningen vilket det gjort för den första rymdsonden, Voyager 1 enligt bilden nedan.